SERMAYE VE EMEK

Timeline created by facebooker_2054282111541251
In History
 • Kağıt Fabrikası Kuruldu

 • Balta Limanı Ticaret Anlaşması İmzalandı

 • DEVLETÇİLİK POLİTİKASI UYGULANDI

  DEVLETÇİLİK POLİTİKASI UYGULANDI
 • UMUR_I TİCARET NEZARETİ KURULDU

  UMUR_I TİCARET NEZARETİ KURULDU
 • Şirket-i Hayriye Kuruldu

  Şirket-i Hayriye Kuruldu
 • DEMİR YOLU HATTI İZMİR-TURGUTLU ARASI AÇILDI

  DEMİR YOLU HATTI İZMİR-TURGUTLU ARASI AÇILDI
 • Sergi-i Umumi-i Osmaninin Açılması

  Sergi-i Umumi-i Osmaninin Açılması
 • Islah-ı Sanayi Komisyonu Kuruluşu

  Islah-ı Sanayi Komisyonu Kuruluşu
 • SANAYİ MEKTEBİNİN AÇILMASI

  SANAYİ MEKTEBİNİN AÇILMASI
 • BERLİN ANLAŞMASI İMZALANDI

  BERLİN ANLAŞMASI İMZALANDI
 • RUSUM-I SİTTE İDARESİ KURULDU

  RUSUM-I SİTTE İDARESİ KURULDU
 • DÜYUN-I UMUMİYE İDARESİ KURULDU

  DÜYUN-I UMUMİYE İDARESİ KURULDU
 • HİCAZ DEMİR YOLU İNŞA EDİLDİ

  HİCAZ DEMİR YOLU İNŞA EDİLDİ