eerste wereldoorlog

Timeline created by Raymon.s
 • wapenwedloop

  wapenwedloop
  Een wapenwedloop is een wedloop voor militaire suprematie tussen twee of meer landen of machten. Landen proberen elkaar te overtreffen op het gebied van wapentechnologie of simpelweg in aantallen wapens.
 • von schlieffenplan

  von schlieffenplan
  Het Schlieffenplan is het plan dat de Duitse generaal Alfred von Schlieffen (1833-1913) ontwikkelde om in geval van oorlog met Frankrijk laatstgenoemd land zo snel mogelijk te kunnen overrompelen. Toen in augustus 1914 uiteindelijk de Eerste Wereldoorlog uitbrak werd een aangepaste versie van dit plan door de Duitse generale staf uitgevoerd maar na een paar maanden bleek het oorspronkelijke doel ervan, een snelle uitschakeling van Frankrijk, mislukt.
 • Eerste Oorlog

  Eerste Oorlog
  De Eerste Wereldoorlog, ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog genoemd, was een wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 1914 en tot 11 november 1918 duurde. Elf november bleef bekend als wapenstilstandsdag.
  deze oorlog was tussen gealieerden en centralen.
 • moordaanslag

  moordaanslag
  De moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk (en zijn vrouw) in Sarajevo vormde mede de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog; de redenen voor het uitbreken van deze oorlog zijn echter uiterst complex. De moord vond plaats op 28 juni 1914, toen de Oostenrijkse troonopvolger samen met zijn echtgenote, Sophie Chotek Gräfin von Chotova, hertogin von Hohenberg, een bezoek bracht aan Sarajevo, de hoofdstad van de Oostenrijk-Hongaarse provincie Bosnië en Herzegovina.
 • slagen bij verdun

  slagen bij verdun
  De Slag om Verdun 21 februari 1916 – 20 december 1916) was een van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag staat hij symbool voor de zinloze slachting van mensenlevens.
  Verdun had een grote symbolische betekenis voor het Franse volk. Al in de oudheid speelde het stadje door zijn strategische ligging aan de Maas een belangrijke rol in de verdediging van het achterliggende land.
 • tweefrontenoorlog

  tweefrontenoorlog
  Duitsland maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruik van het tegenwoordig wereldberoemde von Schlieffenplan. Dit plan ging er namelijk vanuit dat het mobilisatie van Rusland aan het oostfront dusdanig lang op zich liet wachten, dan Duitsland in de tussentijd het gehele leger naar het westfront kon sturen om de oorlog met Frankrijk aan de gaan.
 • nationalisme

  nationalisme
  Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als historisch gegroeide sociaal-culturele eenheid., wat de eigen nationale identiteit afgrenst tegenover andere naties.
  Nationalisme kan gebruikt worden om de sociale cohesie en de interne integratie te bevorderen binnen de eigen natie of ingroup, en kan dan leiden tot het eisen van integratie als voorwaarde om tot die natie te kunnen behoren.
 • amerika vecht mee

  amerika vecht mee
  Op 7 mei 1915 bracht een Duitse onderzeeër de Britse oceaanstomer Lusitania tot zinken. Hierbij kwamen 1198 opvarenden om. Onder hen waren 128 Amerikanen.De Amerikaanse president Woodrow Wilson verklaarde naar aanleiding van het incident met de Lusitania dat Amerika ‘te trots was om oorlog te voeren’. Hij wilde dat zijn land neutraal bleef.
  maar later kwamen nieuwe verkiezingen en hielpen ze de gealieerden
 • revolutie in rusland

  revolutie in rusland
  tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw. In zekere zin was sprake van een reeks van revoluties. Deze hadden de verdwijning van het tsaristische regime en de oprichting van de Sovjet-Unie, de eerste communistische staat ter wereld, tot gevolg. Bij de Februarirevolutie in 1917 werd de tsaar afgezet en vervangen door de Voorlopige Regering. Bij een volgende omwenteling, de Oktoberrevolutie, werd de Voorlopige Regering vervangen.
 • burgeroorlog

  burgeroorlog
  deze burgeroorlog was een meerpartijenoorlog in het voormalige Keizerrijk Rusland die uitgevochten werd tussen het bolsjewistische Rode Leger en het Witte Leger, de losjes geallieerde anti-bolsjewistische troepen. Veel buitenlandse legers streden tegen het Rode Leger, met name de geallieerden en de pro-Duitse legers. De oorlog verliep aanvankelijk zeer slecht voor de Roden. De Witten namen heel Siberië, Oekraïne, het zuidoosten en het westen en noordwesten in bezit.
 • wapenstilstand

  wapenstilstand
  Op 11 november 1918 om 5 uur 's nachts werd de Duitse capitulatie in het Wapenstilstandsrijtuig op het westelijk front in Rethondes Forêt de Compiègne, Bos van Compiègne getekend door Foch en de Duitse delegatie, maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur. Tijdens deze laatste 6 uur vielen aan beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was.
 • Period: to

  wapenwedloop

  wapenwedloop en nationaliteit
 • Period: to

  vrede van versailles

  Het Verdrag van Versailles, ook Vredesverdrag van Versailles of Vrede van Versailles genoemd, was een verdrag tussen Duitsland en de Entente en het belangrijkste van de vijf in voorsteden van Parijs in 1919/20 gesloten verdragen.
  waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd (de andere vier verdragen hadden betrekking op de Duitse bondgenoten