Önkényuralom és kiegyezés. A dualizmus kora Magyarországon

Timeline created by jucus71
In History
 • Világosi fegyverletétel

  Világosi fegyverletétel
  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vége
 • A 13 aradi vértanú kivégzése

  Haynau rémuralma
 • Az önkényuralom kora

  Az önkényuralom kora
  Ferenc József rendeletekkel kormányzott, kém- és besúgóhálózat, cenzúra, zsandárság, államrendőrség
 • Sikertelen megegyezési kísérlet

  Ferenc József összehívta a magyar országgyűlést, de nem tudott megegyezni a magyarokkal. Ezért feloszlatta az országgyűlést és folytatta önkényuralmi kormányzását.
 • Az önkényuralom korszakának a vége

  Az 1860-as évek közepétől az uralkodó közvetítők útján kifejezte tárgyalási szándékát Deák Ferencnek
 • A kiegyezés

  A kiegyezés
  Deák Ferenc vezetésével létrejött a kiegyezés. Megalakult a felelős magyar kormány, miniszterelnök gróf Andrássy Gyula, megalakult az Osztrák-Magyar Monarchia, közös uralkodó Ferenc József osztrák császár és magyar király
 • Nemzetiségi Törvény

  Állampolgárok egyenjogúsága, mindenki használhatta az anyanyelvét, nemzetiségek saját anyanyelvű iskolákat hozhattak létre, az összes állampolgár az egységes magyar nemzethez tartozik, az állam hivatalos nyelve a magyar
 • Létrejött az új kormánypárt

  Létrejött az új kormánypárt
  A Szabadelvű Párt megalakulása, az új kormánypárt létrejötte, miniszterelnök Tisza Kálmán lett