Ekonomiese ontwikkeling van Suid Afrika

Timeline created by TheodoreWestervelt
 • Aankoms van Jan Van Ribeeck

  Aankoms van Jan Van Ribeeck
 • Eerste aanval van Britte

 • Tweede aanval van Britte

 • Begin van Groot Trek

  Begin van Groot Trek
 • Einde van Groot Trek

 • Britse immigrante ariveer in Natal

 • Onafhanklike Boere republiek van Transvaal en Oranje Vrystaat word gestig

 • Diamante word ontdek naby Kimberly

 • Goud word ontdek in Transvaal

  Goud word ontdek in Transvaal
 • JSE ontstaan

  JSE ontstaan
 • Anglo Boere oorlog (1899 - 1902)

 • Unie wording van Suid-Afrika

 • South African Native National Congress (SANNC) word gestig

 • Verpligte segregasie word aangekondig

 • Wit vroue kry reg om te stem

 • Apartheid word ingestel

  Apartheid word ingestel
 • Goedkeuring van streng rasistiese wette

 • Republiek wording van Suid Afrika

 • Nelson Mandela word toegesluit

 • President F.W. De Klerk kondig aan dat Neslon Mandela Vrygelaat moet word

 • Eerste demokratiese verkiesings vind plaas

 • Nelson Mandela word aangekondig as President

  Nelson Mandela word aangekondig as President
 • Nasionale Party onttrek

  Die Nasionale Party onttrek uit die 'Government of National Unity' (GNU)
 • Thabo Mbeki word verkies as president

 • Period: to

  GDP groeikoers

  Die gemiddelde groeikoers van 3.23% van 1993 tot 2013, met 'n hoogtepunt van 7.6% in Maart 1996 en 'n laagtepunt van -6.30% in Maart 2009