SOCIALS

Timeline created by Marta_4.4
In History
 • -700 BCE

  L'inici de Roma

  L'inici de Roma
  Começa la monerquia del futur imperi romà.
 • -500 BCE

  Acaba la monerquia

  Acaba la monerquia
  S'acaba la monerquia i es converteix en república. Un cop rebública, s'expendeixen cap a Itàlia.
 • -200 BCE

  Les guerres púniques

  Les guerres púniques
  Les guerres Púniques. Roma contre Cartago
 • -100 BCE

  L'inici de l'imperi romà

  L'inici de l'imperi romà
  Acaba la repùblica i comença l'imperi romà creat per Juli Cècer. Al voltant del any 0 van arribar a la seva màxima expació.
 • 300

  Divisió de l'imperi

  Divisió de l'imperi
  L'imperi romà comença a decadir al 100 d.C. Al 300 d.C es divideixen en dos imperis, el d'occident i el d'orient.
 • 476

  Fi de l'imperi d'occident

  Fi de l'imperi d'occident
  A l'any 476 els pobles bàrbers entren en el terriori de l'imperi romà d'occident perquè estaven sen perseguits pels Huns, comendats per Àtila. L'imperi romà i el bàrbers s'ajunten i acaben amb el Huns. Després el bàrbers acaben amb l'imperi romà d'occident. L'imperi es fragmenta en dos regnes bàrbers, el regne dels Visigots i el regne dels Francs.
 • 476

  Ruratiltació

  Ruratiltació
  Com que la gent tenia por perque havien entrat els bàrbers, i ja no hi havia en mateix comerç, les persones van marxar a viure al camp i això va ser un fet molt imporatat que s'hen diu ruralització.
 • 600

  1 edat d'or, segle VI ( 600 )

  1 edat d'or, segle VI ( 600 )
  Aquesta edat d'or va se gobernada per l’emperador Justinià. Aquest emperador volia reconseguir tots els terrenys de l’imperi romà havia perdut, també va crear el codi de Justinià que contenia totes les lleis romanes. Va ser una època de bon desenvolupament cultural, comercial i artistic. Quan Justinià va morir l’imperi d’orient va perdre totes les terres que havia tornat a guanyar.
 • 711

  Els àrabs 711-732 d.C

  Els àrabs 711-732 d.C
  A l'any 711 d.C els aràbs van entrar a Hispània i van derrotar els visigots, temps deprés, a l'any 732 el arabs van intentar ocupar la part l'actual França però no van poder i van se derrotats pels francs.
 • 900

  2 edat d'or IX-X ( 900 - 1000 )

  2 edat d'or IX-X ( 900 - 1000 )
  En aquesta edat d'or es tornen a guanyar molts terrenys i també es posa front el greg en comptes del llatí.
  També es va dividir l'església catòlica en dos: a l’imperi d'occident eren catòlics cristians i els de l'imperi d'orient eren catòlics ortodoxos.
 • 1453

  L'imperi d'orient 476.1453 d.C

  L'imperi d'orient 476.1453 d.C
  L'imperi romà d'orient va acabar a l'any 1453 perquè els turcs van envair la capital Constantinoble. Aquest imperi va tenir bons moments, dels quals els més importants són : la primera edat d'or i la segona edat d'or.