ROME

Timeline created by facebooker_1454504601362374
In History
 • -753 BCE

  Ίδρυση της Ρώμης

  Ίδρυση της Ρώμης
  Η ρωμαϊκή παράδοση ανάγει την ίδρυση της Ρώμης στο Ρωμύλο
 • -500 BCE

  Νέα εξουσία

  Νέα εξουσία
  Οι πληβείοι αγωνίστηκαν δύο περίπου αιώνες για να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα. Έτσι κατόρθωσαν να αναδείξουν μια νέα εξουσία, που εκπροσωπούσαν οι δήμαρχοι.
 • -500 BCE

  Η επανάσταση

  Η επανάσταση
  Οι κάτοικοι της Ρώμης επαναστάτησαν ενάντια των Ετρούσκων και τους έδιωξαν
 • -500 BCE

  Οι πρώτοι πόλεμοι

  Οι πρώτοι πόλεμοι
  Οι πρώτοι πόλεμοι έγιναν εναντίον των γειτωνικών λαών της κεντρικής Ιταλίας, των Λατίνων, των Σαβίνων, των Αικούων, των Ετρούσκων και άλλων.
 • -499 BCE

  Παραχώρηση δικαιωμάτων (Ύπατου)

  Παραχώρηση δικαιωμάτων (Ύπατου)
  Παραχωρήθηκε το δικαίωμα στους πληβείους να εκλέγονται στο αξίωμα του υπάτου
 • -450 BCE

  Δωδεκάδελτος

  Δωδεκάδελτος
  Οι πληβείοι με τους αγώνες τους πέτυχαν για πρώτη φορά τη καταγραφή του εθιμικού δικαίου (Δωδεκάδελτος
 • -400 BCE

  Παραχώρηση δικαιωμάτων (Μέγιστος Αρχιερέας)

  Παραχώρηση δικαιωμάτων (Μέγιστος Αρχιερέας)
  Παραχωρήθηκε το δικαίωμα στους πληβείους να εκλέγονται στο αξίωμα του <<μεγίστου αρχιερέως
 • -400 BCE

  Πολιορκία

  Πολιορκία
  Οι Ρωμαίοι αντιμετώπησαν με καρτερία την πολιορκία της Ρώμης απο τους Γαλάτες
 • -350 BCE

  Μακροχρόνιοι πόλεμοι

  Μακροχρόνιοι πόλεμοι
  Οι Ρωμαίοι κατόρθωσαν να επιβληθούν μετά απο μακροχρόνιους πολέμους στους Σαμνίτες και να καταβάλουν την περιοχή της Καμπανίας
 • -300 BCE

  Το τέλος των Ετρούσκων

  Το τέλος των Ετρούσκων
  Οι Ρωμαίοι έκαμψαν οριστικά την αντίσταση των Ετρούσκων
 • -300 BCE

  Οικονομική κρίση

  Οικονομική κρίση
  Τον 3ο αι. μ.Χ. εκδηλώνεται μεγάλη οικονομική κρίση που επιτείνεται ακόμα περισσότερο από την πολιτική αστάθεια
 • -272 BCE

  Κατάκτηση Ταράντα

  Κατάκτηση Ταράντα
  Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τον Τάραντα
 • -246 BCE

  Σύγκρουση με Καρχηδόνιους

  Σύγκρουση με Καρχηδόνιους
  Οι Ρωμαίοι ήρθαν σε σύγκρουση με τους Καρχηδόνιους και η πρώτη σύγκρουση έγινε το 264 π.Χ.
 • -241 BCE

  Υπογραφή ειρήνης

  Υπογραφή ειρήνης
  Ο πρώρος πόλεμος με τη Καρχηδόνα τελείωσε με την υπογραφή ειρήνης
 • -218 BCE

  Σύγκρουση με Καρχηδόνιους

  Σύγκρουση με Καρχηδόνιους
  Η δεύτερη σύγκρουση με τους Καρχηδόνιους έγινε το 218
 • -200 BCE

  Πόλεμος κατά του Φιλίππου Ε

  Πόλεμος κατά του Φιλίππου Ε
  Οι Ρωμαίοι, με συμμάχους τους Αιτωλούς, μετά απο τριετείς προσπάθειες αντιμετώπισαν το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο Ε στην τοποθεσία Κυνός Κεφαλαί της Θεσσαλίας
 • -192 BCE

  Πόλεμος εναντίον Αντιόχου Γ

  Πόλεμος εναντίον Αντιόχου Γ
  Τελική μάχη έγινε στη Μαγνησία του Μαιάνδρου
 • -184 BCE

  Κάτων ο Τιμιτής

  Κάτων ο Τιμιτής
  Είχε συντηρητικές απόψεις και ηθικές αρχές, γι' αυτό, όταν εκλέχτηκε στο αξίωμα του Τιμητή, επιχείρησε την κάθαρση της τάξης των συγκλητικών και των ιππέων. Προσπάθησε με μια σειρά
 • -168 BCE

  Ο πόλεμος κατα του Περσέα

  Ο πόλεμος κατα του Περσέα
  Ο ύπατος Αιμίλιος Παύλος νίκησε τον Περσέα στην Πύνδα
 • -150 BCE

  Σύγκρουση με Καρχηδόνιους

  Σύγκρουση με Καρχηδόνιους
  Ο τρίτος πόλεμος ανάμεσα σε Καρχηδόνιους και Ρωμαίους έγινε το στα μέσα του 2ου αι. π.Χ και τελείωσε με τη καταστροφή της Καρχηδόνας
 • -147 BCE

  Μάχη στη Σκάρφεια της Λοκρίδας

  Ο Καικίλιος Μέτελλος αντιμετώπισε το στρατηγό της Αχαϊκής συμπολιτείας Κριτόλαο
 • -133 BCE

  Τιβέριος Γράκχος

  Τιβέριος Γράκχος
  όταν εκλέχτηκε δήμαρχος πρότεινε την ψήφιση του αγροτικού νόμου, σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρεπόταν σε κανένα πολίτη να κατέχει ιδιοκτησία μεγαλύτερη από 500 πλέθρα γης
 • -123 BCE

  Γάιος Γράκχος

  Γάιος Γράκχος
  Ο Γάιος Γράκχος εκλέχτηκε δήμαρχος δέκα χρόνια μετά την πρώτη εκλογή του αδελφού του. Οι μεταρρυθμίσεις του ήταν εμπνευσμένες από το έργο του Τιβέριου. Παράλληλα, όμως, επιδίωξε και να περιορίσει τη δράση της συγκλήτου.
 • -100 BCE

  Πολιτικές συγκρούσεις

  Πολιτικές συγκρούσεις
  Οι πολιτικές συγκρούσεις στη διάρκεια του 1ου αι. π.Χ. διεξάγονταν ανάμεσα σε δύο παρατάξεις, τους αριστοκρατικούς, δηλαδή την τάξη των συγκλητικών που κατείχαν μεγάλες εκτάσεις γης και τους δημοκρατικούς, το μεγάλο δηλαδή πλήθος των ελεύθερων πολιτών, που στην πλειοψηφία του αποτελούσε τον όχλο των πόλεων
 • -90 BCE

  Συμμαχικός πόλεμος

  Συμμαχικός πόλεμος
  Οι Ιταλιώτες επαναστάτησαν, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα νέο κράτος, το οποίο να περιλαμβάνει όλη την Ιταλία
 • -87 BCE

  Καταστροφές σε Αθήνα και Πειραιά

  Καταστροφές σε Αθήνα και Πειραιά
  Η Αθήνα και ο Πειραιάς υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από το στρατό του Σύλλα
 • -86 BCE

  Μάχη στη Βοιωτία

  Μάχη στη Βοιωτία
  Καταστράφηκαν οι δυνάμεις του Μιθριδάτη
 • -80 BCE

  Χρυσός αιώνας του Αυγούστου

  Χρυσός αιώνας του Αυγούστου
  Την περίοδο αυτή, δηλαδή από το θάνατο του Σύλλα και μέχρι το θάνατο του Αυγούστου, οι Ρωμαίοι δέχθηκαν την ελληνική επίδραση και δημιούργησαν τα πρώτα λαμπρά τους έργα στα γράμματα και τις τέχνες. Η περίοδος αυτή της πνευματικής ανάπτυξης έχει χαρακτηριστεί «χρυσός αιώνας του Αυγούστου».
 • -27 BCE

  Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας

  Μετά τη ναυμαχία στο Άκτιο, ο ρωμαϊκός κόσμος κουρασμένος πλέον από τους συνεχείς εμφύλιους πολέμους προσέβλεπε στην επικράτηση της ειρήνης και της τάξης. Ο Οκταβιανός, άνθρωπος με πολιτική οξυδέρκεια, κατανόησε τα μηνύματα της εποχής και οργάνωσε την πολιτεία σε νέες βάσεις
 • 14

  Η πρώτη δυναστεία

  Η πρώτη δυναστεία
  Οι αυτοκράτορες της πρώτης δυναστείας, της ονομαζόμενης Ιουλιο-κλαυδιανής, συνδέονται με δεσμούς αίματος ή μέσω υιοθεσίας με τον Αύγουστο και κατάγονται από τη Ρώμη.