O desenrolo dos sistemas informáticos

Timeline created by Samu.al
 • Charles Babbage

  Diseñou e creou unha calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funcións numéricas por o metodo de diferenzas. Está considerado como "O pai da computación"
 • Ada Lovelace

  É coñecida como a primeira programadora de ordenadores, xa que escribiu o primer algoritmo, pensado para a maquina que Babbage diseñou pero nunca construiu, "La máquina analítica"
 • Jude Milhom

  Foi unha hacker que participaba activamente en pro dos dereitos civis, ate o limite de que foi a cárcere.
 • Hedy Lamarr

  Foi a inventora da primeira versión do espectro ensanchado, o que permitiría as comunicacións inalámbricas a larga distancia
 • Howard H. Aiken

  Ideou un dispositivo electromagnético de computación que era capaz de resolver ecuacións diferenciales. Este proxecto deu lugar a serie de ordenadores Mark, o primer ordenador electromecánico.
 • Eckert e Mauchly

  Crearon a empresa EMCC tras crear a primeria computadora ENIAC. Formaron a empresa para crear novos diseños de computadoras destinadas a usos comerciais e militares.
 • Grace Murray Hopper

  Desarrollou o primeiro compilador para un linguaxe de programación
 • Jonh Bardeen, William B. Shockley, Walter H. Brattain

  Crearon o transitor
 • Frances Allen

  Contribuiu a mellora do rendimento dos programas de computador e acelerou o uso dos sistemas de computación de alto rendimento
 • Stephen Wozniak

  Foi un cofundador da empresa Apple
 • Bill gates

  Foi un dos fundadores de microsoft