Línia temps tecnología

Timeline created by Guillermosb
 • 3,000 BCE

  Aparició escriptura

  Aparició escriptura
  va comportar un desenvolupament en l'organització social, codis legislatius, recopilació del saber...
 • 2,000 BCE

  Invent de la roda

  Invent de la roda
  Va facilitar el moviment d'objectes i conjuntament amb carros i animals de càrrega
 • -700 BCE

  Aparició de la moneda

  Aparició de la moneda
  Apareix la moneda a l'Àsia Menor per fer intercanvis
 • -144 BCE

  Invenció del aqüeducte

  Invenció del aqüeducte
  Va facilitar l'arribada d'aigua a les ciutats gràcies a que es situaven a prop de rius i manantials cap als llocs de consum
 • 1290

  Invenció del rellotge mecànic

  Invenció del rellotge mecànic
  Apareix un invent capaç de mesurar el temps amb precisió
 • 1453

  Invenció de la impremta

  Invenció de la impremta
  La va crear Johannes Gutenberg i va facilitar la producció de llibres a l'època
 • Màquina de vapor

  Màquina de vapor
  Va ser un invetn molt important que va provocar un canvi a l'hora de realizar les tasques ja que es va poder reemplaçar el treball de persones i animals per les màquines de vapor
 • Invenció de la bombeta elèctrica

  Invenció de la bombeta elèctrica
  Va ser un gran invent creat per Swan i Edison que va produir la possibilitat d'ilumnar-se amb una bombeta a part de foc i espelmes