Kristendommens Historie

Timeline created by IrenKarlsson
In History
 • 30

  Fra Jødisk sekt til egen religion

  20-30 år etter Jesus korsfestelse finnes det kristne grupper over det meste av Romerriket. Det var lett å reise rundt og spre kristendommen De kristne gruppene la også vekt på omsorg og støtte - noe som føltes viktig for mange i en tid preget av epidemier, branner, jordskjelv osv.
 • 200

  Oldkirken: fra undergrunnskirke til statsreligion

  I det andre århundret ble det utviklet trosbekjennelser, samling av skrifter og organisering av kirken
 • 250

  Forfølgelse og anerkjennelse

  De fleste fikk ha troen sin i fred, først fra ca. år 250 organiserte staten forfølgelse av de kristne
 • 313

  Keiser Konstantin

  Keiser Konstantin
  Keiser Konstantin (306-337) ga offisielt annerkjennelse av kristendommen i år 313
 • Period:
  379
  to
  395

  Keiser Theodosius gjør kristendommen til statsreligion

  Alle skulle bekjenne den kristne tro: Kristendommen var nå bli statsreligion Gudstjeneste gikk fra å være privat til offisielt
  Klosterbevegelsen vokste frem
 • Period:
  500
  to
  1500

  Kirken i middelalderen

  Kirken skapte trygghet, forvaltet frelsen og tilgivelsen
  • Bot og straff kunne gis
  • Fra 1100-tallet: læren om skjærsilden, en rensels etter døden før man kom til himmelen. Jo verre synder,
  jo lengre tid der. Ved å gi til kirken eller kjøpe avlatsbrev, kunne tiden i skjærsilden kortes ned. • Korstogene (1100-1200-tallet)
  Ønske om å befri kristendommens hellige steder i Det hellige land fra muslimene. Kirken hadde ikke bare åndelig, men også reell makt, og kunne bidra i togene.
 • Period:
  900
  to
  1100

  Kristendommen i Norge

  • Samlingen og kristningen av Norge: To sider av samme prosess
  • Fra norrøn tro til kristentro à skifte i menneskesyn:
  • Slaveri forbudt
  • Et uønsket barn skulle ikke kunne settes ut i skogen
  • Gravlegging måtte skje på kirkegårder, ikke i gravhauger
  • Hevndrap ble forbudt
  • Skilsmisse ble ikke tillatt (katolsk kirke på denne tiden)
  • Æresdrap på kvinner: streng staff!
  • Kirken ble en stor samfunnsinstitusjon med store jordeiendommer
  • Mange klostre, steinkirker og stavkirker
 • Period:
  1500
  to

  Reformasjonen

  På slutten av middelalderen ble pavens religiøse autoritet
  utfordret:
  • Frans av Assisi: Fattigdomsideal – skap fred!
  • Jon Wyclif og Jan Hus: Bibelens autoritet sto over
  paven
  • Den lutherske reformasjonen – ledet an av Martin Luther:
  https://www.youtube.com/watch?v=XNcdLtmPQ48
 • Period:
  1500
  to

  Reformasjonen i Norge

  1536
  • Hadde hørt lite om Luther og reformasjonen, og det tok lang tid før luthersk kristendom fikk gjennomslag.
  • 200 år senere, 1736; myndighetene innførte konfirmasjon: et prosjekt for å lære opp innbyggerne i luthersk kristendom
  • Allmennskolen ble også innført; uten lesekunnskap kunne det ikke bli noen konfirmasjon!
  • «Luthers lille katekisme» - sentralt i undervisningen
  • Elementær kristen kunnskap (trosbekjennelsen, de ti bud, Fadervår) med forklaringer av Luther
 • 1800-tallet i Norge

  1800-tallet i Norge
  • Hans Nielsen Hauge og lekfolkets århundre!
  • Vekkelsesbevegelser: Erfaringen er i sentrum
  • Den mest leste skribenten i landet
  • Satt i fengsel, da han holdt møter uten tillatelse.
  • Gav råd om næringsvirksomhet: Norges første industrigründer
  • Lot kvinner forkynne; et brudd med etablert praksis.
  • Etter ham ble det umulig å hindre lekfolk i å forkynne, og forbudet
  mot dette ble opphevet i 1842 av Stortinget
  • Det norske misjonsselskap – misjon ute
  • Indremisjonen – misjon hjemme
 • Kristendommen i møte med moderne tid

  Sekularisering
  Religionskritikk
  Vitenskap