fisico quimica

Timeline created by valen_2222
  • 400

    Modelo atomico Democrito

  • Modelo atómico de Dalton

  • Modelo atómico de Thomson

  • Modelo atómico de Rutherford

  • Modelo atomico de Bohr

  • Modelo atomico actual