Den kalde krigen

Timeline created by perniresa
In History
 • Andre vedenskrig ble slutt

  Andre vedenskrig ble slutt
  Den andre verdenskrigen sluttet den 2. september 1945. Tyskland tapte, og Storbritannia, Frankrike, Sovjet og USA kunne omtalte seg som de store seiersheltene.
 • Tyskland ble delt i fire

  Tyskland ble delt i fire
  Tyskland be delt i fire sammen med Berlin midt inne i den Sovjetiske sonen i 1945. Disse ble delt til de store seiers landene på bilde. Dette funket bra en stund, men etter en stund ble det spente forholder mellom den østlige og vestlige delene av Tyskland. Forholdene ble spendte fordi USA hadde markedsøkonomi og Sovjet Planøkonomi. Noe som er det helt motsatte av hverandre. Marshallplanen var et tilbud til krigsskadede land som hadde markedsøkonomi, og Sovjet sa "NEI".
 • Den kalde krigen startet

  I perioder etter andre vedens krig fra 1945-47 var preget av konfrontasjoner mellom Sovjetunionen og USA, men en dialog var også igang mellom landene. Da Tyskland ble delt i fire ble forholdene spendt mellom landene.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Krigen startet da Nord-Korea som ble støttet av Kina og sovjet, angrep Sør-Korea som ble støttet av USA.