big bang

Timeline created by Momme,haider,ali
 • 2

  Vintergatan bildades

  Vintergatan bildades
  Vintergatan är en stavspiralgalax som har en diameter på cirka 100 000 ljusår och är ungefär 12 000 ljusår tjock. Man räknar med att det finns 200-400 miljarder stjärnor i Vintergatan. En av stjärnorna är solen, som befinner sig närmare periferin, ungefär 28 000 ljusår från centrum.
 • 3

  Solen och planeterna bildades

  Solen och planeterna bildades
  Solsystemet bildades för 4,6 miljarder år sedan. Vid den tiden föddes solen som en ny stjärna i universum och runt den nyfödda solen roterade ett moln av gas och stoft. Materian i molnet drogs ihop i allt större klumpar, som blev till de åtta planeterna i solsystemet.
 • 4

  Första liv på jorden

  Första liv på jorden
  Bakterier och organismer är antagligen de första tecknen av liv på jorden. När de första encelliga organismerna, som bakterier och alger, hade utvecklats dröjde det ett par miljarder år innan evolutionen av nya organismer tog ett språng. Vägen dit bereddes för 2,5 miljarder år sedan då fritt syre började ansamlas i atmosfären.
 • 5

  Dinosarier försvann

  Dinosarier försvann
  Den vanligaste teorin vilken nästan ses som fakta idag är att Dinosaurierna dog ut på grund av att en väldigt stor asteroid krockade med Jorden. Tydligen har det dock funnits lite frågeställningar kring om detta nedslag verkligen kunde förstöra ekosystemet så pass att alla landgående dinosaurier dog.
 • 6

  Människan tog över

  Människan tog över
  Homo sapiens - den moderna människan - uppkom för omkring 200 000 år sedan i Afrika. När de första moderna människorna lämnade Afrika för cirka 70 000 år sedan, vandrade de mot nya och okända kontinenter och spred sig med tiden över hela världen.
 • Period:
  -1 BCE
  to
  AD 1

  big bang

  Big Bang är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var mycket, mycket ungt och fram till idag. Universums utveckling tog sin början för cirka 13,8 miljarder år sedan, då rymden började expandera.