ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Timeline created by isidorakafka
 • -100 BCE

  Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

  Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
 • 104

  Mare Nostrum

  Αυτοκράτορας Τραϊανός: Κατέκτησε νέα και πλούσια εδάφη στην περιοχή της Δακίας (αρχαία Ρουμανία) με τους δύο δακικούς πολέμους. Ίσως ήταν η καλύτερη περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αφού η ακμή της έφτασε στο απόγειό της. Αυτός ο αυτοκράτορας θαυμάστηκε και αγαπήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την εξαιρετική προσωπικότητά του.
 • 313

  Διάταγμα Μεδιολάνων

  Διάταγμα Μεδιολάνων
  Νομιμοποίηση χριστιανικής θρησκείας
 • 330

  Ίδρυση Κωνσταντινούπολης

  Ίδρυση Κωνσταντινούπολης
 • 392

  Κατάργηση της Ειδωλολατρίας

  Κατάργηση της Ειδωλολατρίας
 • 410

  Επικράτηση των Γότθων στη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία

  Επικράτηση των Γότθων στη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία
 • 518

  Εμφάνιση των Σλάβων

 • 532

  Στάση του Νίκα

  Στάση του Νίκα
 • 610

  Αυτοκράτορας Ηράκλειος

  Αυτοκράτορας Ηράκλειος
 • 650

  Οι Σλάβοι στην Ευρώπη κατά το 650.

  Οι Σλάβοι στην Ευρώπη κατά το 650.
 • 662

  Ειρήνη με τους Πέρσες

  Ειρήνη με τους Πέρσες
 • 726

  ΑΡΧΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ Γ' (726-787)

  ΑΡΧΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ Γ' (726-787)
 • 802

  Ίσαυροι, Βυζαντινά θεματα για την προστασία των συνόρων

  Ίσαυροι, Βυζαντινά θεματα για την προστασία των συνόρων
 • 830

  Σχολή Μαγναύρας

  Σχολή Μαγναύρας
 • 843

  η αναστήλωση των εικόνων

  η αναστήλωση των εικόνων
 • 862

  η οργάνωση μοραβικής σλαβικής εκκλησίας από Κύριλλο και Μεθόδιο

 • 867

  Μακεδονική Δυναστεία

  Μακεδονική Δυναστεία
 • 972

  ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ Βυζαντινής πριγκίπισσας ΘΕΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ Β΄ (Γερμανό βασιλία)

  ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ Βυζαντινής πριγκίπισσας ΘΕΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ Β΄ (Γερμανό βασιλία)
 • 988

  Γάμος Βυζαντινής πριγκίπισσας με Ρώσο ηγεμόνα: Βλαδίμηρος με την πορφυρογέννητη Άννα (988)

  Γάμος Βυζαντινής πριγκίπισσας με Ρώσο ηγεμόνα: Βλαδίμηρος με την πορφυρογέννητη Άννα (988)
 • 989

  Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων

 • 1002

  Νόμος Αλληλέγγυον

  Νόμος Αλληλέγγυον
 • 1014

  ΜΑΧΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (1014) Η κατανίκηση των Βουλγάρων

 • 1059

  Η Δυναστεία Των Κομνηνών