ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Timeline created by isidorakafka
In History
 • -100 BCE

  Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

  Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
 • 104

  Mare Nostrum

  Αυτοκράτορας Τραϊανός: Κατέκτησε νέα και πλούσια εδάφη στην περιοχή της Δακίας (αρχαία Ρουμανία) με τους δύο δακικούς πολέμους. Ίσως ήταν η καλύτερη περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αφού η ακμή της έφτασε στο απόγειό της. Αυτός ο αυτοκράτορας θαυμάστηκε και αγαπήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον για την εξαιρετική προσωπικότητά του.
 • 313

  Διάταγμα Μεδιολάνων

  Διάταγμα Μεδιολάνων
  Νομιμοποίηση χριστιανικής θρησκείας
 • 330

  Ίδρυση Κωνσταντινούπολης

  Ίδρυση Κωνσταντινούπολης
 • 392

  Κατάργηση της Ειδωλολατρίας

  Κατάργηση της Ειδωλολατρίας
 • 410

  Επικράτηση των Γότθων στη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία

  Επικράτηση των Γότθων στη δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία
 • 518

  Εμφάνιση των Σλάβων

  Εμφάνιση των Σλάβων
 • 532

  Στάση του Νίκα

  Στάση του Νίκα
  Ιουστινιανός Α' (527-565).
  Το πολιτικό του πρόγραμμα ήταν: Ένα κράτος, μία εκκλησία, μία νομοθεσία
 • 610

  Αυτοκράτορας Ηράκλειος

  Αυτοκράτορας Ηράκλειος
 • 650

  Οι Σλάβοι στην Ευρώπη κατά το 650.

  Οι Σλάβοι στην Ευρώπη κατά το 650.
 • 662

  Ειρήνη με τους Πέρσες

  Ειρήνη με τους Πέρσες
 • 726

  ΑΡΧΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ Γ' (726-787)

  ΑΡΧΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ Γ' (726-787)
 • 802

  Ίσαυροι, Βυζαντινά θεματα για την προστασία των συνόρων

  Ίσαυροι, Βυζαντινά θεματα για την προστασία των συνόρων
 • 830

  Σχολή Μαγναύρας

  Σχολή Μαγναύρας
 • 843

  η αναστήλωση των εικόνων

  η αναστήλωση των εικόνων
 • 862

  η οργάνωση μοραβικής σλαβικής εκκλησίας από Κύριλλο και Μεθόδιο

  η οργάνωση μοραβικής σλαβικής εκκλησίας από Κύριλλο και Μεθόδιο
 • 867

  Μακεδονική Δυναστεία

 • 972

  ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ Βυζαντινής πριγκίπισσας ΘΕΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ Β΄ (Γερμανό βασιλία)

  ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ Βυζαντινής πριγκίπισσας ΘΕΟΦΑΝΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΘΩΝΑ Β΄ (Γερμανό βασιλία)
 • 988

  Γάμος Βυζαντινής πριγκίπισσας με Ρώσο ηγεμόνα: Βλαδίμηρος με την πορφυρογέννητη Άννα (988)

  Γάμος Βυζαντινής πριγκίπισσας με Ρώσο ηγεμόνα: Βλαδίμηρος με την πορφυρογέννητη Άννα (988)
 • 989

  Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων

  Ο εκχριστιανισμός των Ρώσων
  Ο ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Α΄ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ
 • 1002

  Νόμος Αλληλέγγυον

  Νόμος Αλληλέγγυον
 • 1014

  ΜΑΧΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (1014) Η κατανίκηση των Βουλγάρων

 • 1025

  Μακεδόνες αυτοκράτορες-Επικράτηση στα βαλκανικά εδάφη

  Επί Μακεδονικής Δυναστείας το Βυζάντιο έφτασε στο απόγειο της ισχύος του. Η σταθερότητα της κεντρικής εξουσίας, η οικονομική υπεροχή της Κωνσταντινούπολης, η κυριαρχία της αριστοκρατίας των πόλεων και η αναδιοργάνωση του στρατού κατέστησαν δυνατούς τους θριάμβους του στρατού και την επέκταση των συνόρων (μέσα 10ου - μέσα 11ου αι.) του Βυζαντίου.
  Έντονος ήταν και ο αγώνας κατά των δυνατών που καταπίεζαν τους φτωχούς αγρότες.
 • 1054

  Το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών(1054)

  Το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών(1054)
  Η χριστιανική εκκλησία διαιρέθηκε σε Ανατολική Ορθόδοξη και Δυτική Παπική (Καθολική)
 • 1059

  Η Δυναστεία Των Κομνηνών

  Η Δυναστεία Των Κομνηνών
 • 1204

  Η Αλωση της Κωνσταντινουπολης απο τους Φραγκους (1204)

  Η Αλωση της Κωνσταντινουπολης απο τους Φραγκους (1204)
  Η πόλη κατακτήθηκε και λεηλατήθηκε
 • 1259

  Τα μικρά ελληνικά κράτη συνένωσαν τις δυνάμεις του Ελληνισμού, αποκρούοντας τις επιθέσεις των Λατίνων.

  Τα μικρά ελληνικά κράτη συνένωσαν τις δυνάμεις του Ελληνισμού, αποκρούοντας τις επιθέσεις των Λατίνων.
  Δεσποτάτο του Μυστρά
  Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας
  Αυτοκρατορία της Νίκαιας
  Κράτος της Ηπείρου
 • 1261

  ΒΥΖΑΝΤΙΟ ξανά

  Η θριαμβευτική είσοδος του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου στην Κωνσταντινούπολη έγινε με επίσημο τρόπο στις 15 Αυγούστου 1261
 • 1451

  Πολιορκία της Πόλης

  Πολιορκία της Πόλης
  Μωάμεθ Β' Πορθητής
  ολοκλήρωσε την κατάληψη βυζαντινών εδαφών και οργάνωσε την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης
 • 1453

  Η Άλωση της Πόλης

  Η Άλωση της Πόλης
  Η πολιορκία κράτησε 54 μέρες
 • 1489

  ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

  ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
  Πέραν των Ρώσων και οι ορθόδοξοι βαλκανικοί λαοί επηρεάστηκαν βαθιά από το βυζαντινό πολιτισμό, ενώ η Ορθοδοξία συνέβαλε στη διατήρηση της πνευματικής τους ταυτότητας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Το 1489 καταλήφθηκε η Κύπρος
  Το 1669 καταλήφθηκε η Κρήτη, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ βυζαντινή, αφού παρέμενε στην κατοχή των Φράγκων