შეფასებები ნარკოპოლიტიკაზე

Timeline created by mariamqashakashvili12345
  • საქართველო რეგიონში ბოლო ქვეყანაა, სადაც უშუალოდ მოხმარება კვლავცაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. შეგახსენებთ, რომ ამ სახით წარსულში მოხმარების ორი შემთხვევა ერთი წლის განმავლობაში საკმარისია, რომ პირს კრიმინალის სტატუსი მივანიჭოთ

    საქართველო რეგიონში ბოლო ქვეყანაა, სადაც უშუალოდ მოხმარება კვლავცაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. შეგახსენებთ, რომ ამ სახით წარსულში მოხმარების ორი შემთხვევა ერთი წლის განმავლობაში საკმარისია, რომ პირს კრიმინალის სტატუსი მივანიჭოთ