Visió històrica sobre l'origen de la vida

Timeline created by Nuriaejfe
 • Experiment de Redi

  Experiment de Redi
  Fransesco Redi “La meva creença és que la Terra després de produir les primeres plantes i animals, en els inicis de tot, mai no ha tornat a produir cap tipus de planta o animal. Hi ha l’aparició de cucs en els cossos morts i en les plantes en descomposició, semblen contradir el meu pensament, ja que aquests cucs s’han produït tots per inseminació (o reproducció sexual) i que la matèria en putrefacció en la que es troben, no té altra funció que la de servir d’ambient adequat.
 • Demostració de Pasteur

  Demostració de Pasteur
  Va demostrar que tot procés de fermentació i descomposició orgànica es deu a l'acció d'organismes vius i que el creixement dels microorganismes en brous nutritius no era a causa de la generació espontània. Demostrant que tot ésser viu procedeix d'un altre ésser viu anterior (Omne vivum ex vivo).
 • Precursors de les primeres cèl·lules

  Precursors de les primeres cèl·lules
  No se sap com va aparèixer la primera cèl·lula a la Terra, però s'accepta que el seu origen va ser un fenomen físic-químic. Aquesta visió va arribar amb les propostes de A.I. Oparin i J.B.S. Haldane (també va ser suggerida per C. Darwin en una carta personal). Tot el desenvolupament de la teoria de l'aparició de les primeres cèl·lules està basat en especulacions i en experiments de laboratori que simulen les suposades condicions de la Terra en els seus orígens.
 • Síntesi Abiòtica

  El bioquímic rus Alexander Oparin i el genetista anglès John B.S. Haldanvan van proposar que en algun moment de la història de la Terra, s'havien format molècules orgàniques senzilles a partir dels gasos que hi havia a l'atmosfera en aquell moment. Aquesta teoria rep el nom de Síntesi Abiòtica.
 • Experiment de Miller

  Experiment de Miller
  Aquest experiment va donar com resultat la formació d’una sèrie de molècules orgàniques, entre la qual destaquen àcid acètic, ADP-Glucosa, i els aminoàcids glicina, alanina, àcid glutàmic i àcid aspártic, usats per les cèl·lules com els pilars bàsics per a sintetitzar les seves proteïnes. Aquest experiment va ser clau per a comprovar la Teoria del brou primordial per a l’origen de la vida.
 • Teoria ARN primitiu

  Teoria ARN primitiu
  Hi havien les primeres molècules que van crear les proteïnes i aquestes dues van crear l'ADN, aquest crea l'ARN i les proteïnes.
 • Period:
  -510 BCE
  to

  Hipòtesi de la panspèrmia

  La panspèrmia és la teoria segons la qual l'aparició de la vida a la Terra és d'origen extraterrestre. Suggereix que les "llavors" o l'essència de la vida prevalen disseminades per tot l'univers i que la vida va començar a la Terra gràcies a l'arribada de tals llavors al nostre planeta.
 • Period:
  -384 BCE
  to

  Genereció Espontània

  Aquesta teoria ve a dir que tot ésser viu prové d’un altre ésser viu anterior o de la matèria inert sota unes determinades condicions. Sobre tot era aplicada a éssers considerats ximples com a cucs, insectes, granotes, ratolins, etc…