Uurimistöö

Timeline created by juliajurkina
 • hüpoteeside koostamine

  koostad hüpoteese seotud sinu uurimistööga
 • Period: to

  protsessi tabamine

  terve uurimistöö ajal taban ja kirjutan oma uurimistöö protsessi, analüüsin ja kirjeldan oma tegevusi
 • teema formuleerimine

  teema valimine ja selle formuleerimine. teema peab olema võimalikult korrektne, täpne ja detailne. minu teemaks on "Mental health of high school exchange students who just returned back to their home country"
 • Tiitel lehe koostamine

 • küsitluse koostamine

  koostan küsitluse, kus gümnaasiumi vahetusõpilased erinevatest riikidest vastavad küsimustele oma vaimse tervise kohta.
 • detailne intervjuu

  küsitlus tuleb rohkem üldine, selle pärast ma plaanin teha ka paar väga detailseid intervjuusi, mida võtan ka gümnaasiumi vahetusõpilastelt
 • info analüüs

  lugeda ja analüüsida info, mida sain küsitlustest ja intervjuudest. Panen kirja andmete analüüsi
 • hüpoteeside kinnitus või kummutamine

  andmeid analüüsides, saan oma hüpoteese kas kinnitada või vastu pidi, saan teada, et hüpotees ei vasta tõele
 • kokkuvõtte ja pesentatsiooni koostamine

  Teen presentatsiooni töö kaitsmiseks