Tidslinje

Timeline created by Gea.eggen
In History
 • 5,500 BCE

  Mesopotamia f.kr

  Mesopotamia f.kr
  Mesopotamia var den første Sivilisasjonen. Det var et landområde rundt elvene Eufrat og Tigris, som i dag dekkes av Irak og besto av befolkningen som kalte seg Sumerer. -Skapte mange nye oppfinnelser og ny teknologi.
  (Skriftspråk, kileskrift, hjul og bronse som våpen)
  -Sosiale forskjeller arbeid og oppgaver.
  (kvinner, menn, bønner, soldater, slaver)
  -Sumererne var religiøse (guder og templer) Sivilisasjon:
  Oldtiden:Epoke fra de første sivilisasjonene, frem til middelalderen.
 • -800 BCE

  Antikkens Hellas

  Antikkens Hellas
  Antikkens Hellas var en Oldtidskultur og en nesten tusen år periode i gresk historie frem til kristendommens gjennomslag. Hellas bestod av flere hundre små stater.
  Denne antikken tar for seg det greske samfunnsliv, kultur og historie fra omtrent år 1000 fvt. og frem til cirka Kristi fødsel.
  Polissamfunnet: Athen var størst i innbyggertall og Sparta, geografisk.
 • -510 BCE

  Antikkens Roma / Romerriket

  Antikkens Roma / Romerriket
  Romerriket var et av historiens mektigste imperiene og rike med utgangspunkt i Roma. Romerriket hadde en helt annen struktur enn en moderne stat. Den italienske sivilisasjonen i bystaten Roma hadde ved militærmakt og allianser sikret seg herredømme over en mangfoldig verden. Romerrikets 12. århundre lange livstid gikk fra å være monarkia via republikk til å bli et keiserrike.
 • Period:
  500
  to
  1500

  Middelalderen

  Tiden mellom antikken og renessansen ble kalt middelalderen og navnet kom under renessansen på 1400-tallet. Menneskene da mente at middelalderen hadde vært en mørketid og en mellomperiode før antikken oppsto igjen i renessansen. I dag har historikerne et annet syn, det var også en god tid. Under middelalderen oppsto det nye riker og mange nasjonalstater som eksisterer i dag
  -Kirken ble mer sentralt
  -Jordbruksproduksjonen økte
  -Økt folketall frem til svartedauen i Europa
  -Vekst i handel og byliv
 • Period:
  800
  to
  1536

  Norsk middelalder

  Tidlig middelalder(800-1130)
  -Den sentrale overgangen fra et samfunn som var styrt av småkonger og høvdinger, til et rike med en kongemakt. Norge ble et mer kristent land
  Høy middelalder(1130-1350)
  -Riket i Norge, ble til stat. Kirken i Norge ble større og mektigere.
  Sein middelalder(1350-1536)
  -Svartedauen startet og mange døde som førte til lav inntekt for staten.
  -Kalmarunionen (Sverige og Danmark) pga giftemål på tvers av landene. I 1536 mistet vi all selvstendighet til Danmark.
 • Period:
  800
  to
  1130

  Tidlig middelalder

  Første del:Vikingtiden som varte frem til 1000-tallet
  Avslutningen regnes som slaget på Stamford Bridge, da norske kongen Harald Hardråde prøvde å erobre England, men feilet. Sentrale utviklingstrekk var plyndringstokter, økt handel med makro, befolkningsvekst og nye bosettinger.
  plyndring til herredømme Kristning: Da kongene prøve å få norge kristent
  - Håkon den gode, den snille
  - Olav Tryggvason - grunnla trondheim
  - Olav den hellige/ Haraldson Slaget på stiklestad
  tvang
 • 1400

  Den italienske renessansen

  Den italienske renessansen
  Renessansen startet i Italia, hovedsakelig i byen Firenze.Renessanse betyr gjenfødelse og ses som en ny interesse for antikkens høykultur, filosofi og kunst, men ville distansere seg fra fortiden(Middelalderen,svartedauen, jorden lå brakk pga døde bønder, økt fare for feilslåtte avlinger pga synkende temperatur osv). Kulturhistorikeren Jakob Burchardt beskrev epoken som da humanismen ble født(individet kom i sentrum).Leonardo-anatomiske studier av menneskekroppen.Copernicus-planetens bevegelser.
 • 1429

  Oppdagelsen av Amerika

  Oppdagelsen av Amerika
  Christoffer Colombus var en italiensk oppdagelsesreisende og handelsmann. Han er den mest kjente av oppdagerne som fant Amerika etter vikingene. Han kom til Amerika 12. oktober 1492, men trodde selv han var kommet til India. Øya de først kom til ble kalt Guanahaní av befolkningen.
 • 1440

  Oldenborgerstaden

  Oldenborgerstaden
  Olderborgerne var en tysk kongeslekt som tok over kongetroen i Danmark. Olderfborgerstaden omfatter etterhvert både Danmark, Norge, Island, Grønnland, Færøyene og hertugdømmene Slesvig og Holstein.
 • 1500

  reformasjonen

  reformasjonen
  Reformasjonen ("forandring") er navnet på en splittelse som skjedde i kristendommen. Den startet med Martin Luthers syn på den katolske kirken. Reformasjonen førte til grunnleggende endringer i religion og samfunn. Reformasjonen er en betegnelse på religiøse og kulturelle omveltninger som førte til deling av den vestlige kristendommen i den katolske, den lutherske og den reformerte kriken.
 • 1519

  Erobringen av aztekerne

  Erobringen av aztekerne
  Conquistadoren Hernán Cortés kom til den meksikanske østkysten med en liten gruppe soldater. De dro på en privat ekspedisjon uten støtte fra dronningen og kongen i Spania. De var på jakt etter rikdom, ære, ufrelste sjeler. Etter fire måneder fann de den vakre byen Tenochtitlán, hovedstaden det Aztekiske imperiet med 200 000 innbyggere der Keiser Montezuma 2. hersket.
 • 1530

  Inkarikets fall

  Inkarikets fall
  Francisco Pizarro fikk tillatelse av dronning Isabella å invadere inkariket på vegne av Spania. Imperiet hadde en befolkning på 8 mil som strakte seg gjennom Andesfjellene (dagens Chile). Cuzco (verdens navle) var Inkarikets hovedstad. Pizarro hadde lært om Aztekerriket ble erobret av spanjolene og sammenlignet byene. Han fann ut at en rekke stammer var svært misfornøyd med sine herrer.
 • 1546

  Martin Luther

  Martin Luther
  -Tysk teolog(refleksjon og systematisering av religiøse forestillinger)
  -Sentral plass i reformasjonen
  -Kjent som en sta og kranglete mann
  -Trodde på protestantismen/kristendommen
  -Imot den katolske kirken som var seinmiddelalderens mektigste samfunnsinstitusjon
  -Han sendte 95. teser(argumenter mot kirken i akademisk form)til den lokale biskopen
  -Han kunne blitt drept, men endret i stedet vår vestlige verden for alltid og hans tanker inspirerte reformasjonen og førte til store endringer i kriken
 • Egypt - Faraoens rike

  Egypt - Faraoens rike
  Det gamle Egypt i det nordøstlige Afrika var en av de første sivilisasjonene i oldtiden. Egypterne etterlot seg de mest spektakulære levningene som mumier, pyramider, hieroglyfer og faraoer som har inspirert og fascinert verden siden antikken, som gjør at Egypt i dag er populær blant turister. Kjernen var den guddommelige kongen, Faraoen. Både Mesopotamia og Egypt var avhengigheten til elvevann(Nilen i Egypt). De eldste sporene av den gamle sivilisasjonen er for ca.5000 år siden.