Tecno

Timeline created by Fatin i Paula
 • AD 1

  La guitarra espanyola

  La guitarra espanyola
  Serveix per fer música.
  No s'he sap qui la va crear.
 • 900

  La xeringa rebutxable

  La xeringa rebutxable
  Serveis per que no s’estenguessin les malalties.
  Creat per: Manuel Jalón
 • 1004

  El paper

  El paper
  Serveix per escriure cartes, documents,etc.
  No s'he sap qui el va crear.
 • 1400

  L’avió

  L’avió
  Serveix per poder “volar” i traslladar a les persones i mercancia d’un continet a l’altre.

  Creat per: Leonardo da Vinci
 • 1450

  La impremta

  La impremta
  Serveix per imprimir tota mena de documents.
  Creat per: Gutemberg.
 • El vaixell

  El vaixell
  Serveix per transportar persones o tota mena de mercadería.
  Creat per: Robert Fulton
 • El tren

  El tren
  Serveix per transportar persones i/o tot tipus de mercancia.
  Creat per: George Stephenson
 • La nevera

  La nevera
  Serveix per conservar els aliments.
  Creada per: Charles Tellier
 • El telèfon

  El telèfon
  Serveix per poder comunicarse amb diferents persones desde llocs diferents.
  Creat per: Alexander Grahamber.
 • La bombeta

  La bombeta
  Serveix per il·luminar.
  Creat per: Thomas Alva Edison
 • El submarí

  El submarí
  Serveix per sumergirse a l’aigua.
  Creat per: Isaac Peral
 • El telèrefic

  El telèrefic
  Serveis per poder veure les muntanyes a una altura molt alta.
  Creat per: Leonardo Torres Quevedo
 • La ràdio

  La ràdio
  Serveix per escoltar mùsica o notícies.
  Creat per: Guglielmo Marconi
 • El microones

  El microones
  Serveix per escalfar menjar.
  Creat per: Percy Spencer
 • El pal de fregar

  El pal de fregar
  Serveix per netejar el terra
 • El chupa chups

  El chupa chups
  Serveix per menjar un carmel sense haver de e bruatre les mans.
  Creat per: Enric Bernat
 • Internet

  Internet
  Serveix per poder fer servir molts invents tecnologics.
  Creat per: UCLA
 • L’impresora

   L’impresora
  És poden imprimir tota mena de documents, fotos, treballs, etc.
  Creada per: Gary Starkweather
 • L'arada

  L'arada
  Serveix per produir menjar
  Creat:No s'he sap
 • La roda

  La roda
  Serveix per poder transportar ha persones