TASCA 1. TEORIES ATÒMIQUES I MODELS ATÒMICS

Timeline created by i_totu_003
 • -450 BCE

  Demócrit d' Abdera

  Demócrit d' Abdera
  Demócrit d' Abdera fou el filosof grec mes conegut que s'hi va encuriosir primer per saber de que estava feta la materia, o més conegut per voler saber la substancia de las substancies. Ell va assegurar que la matèria podia ser dividida indeterminadament en partícules cada vegada més diminutes fins arribar a el punt més indivisible d'aquella matèria, a les quals Demòcrit va cridar àtoms, paraula que en grec vol dir inseparable
 • -440 BCE

  Leucipo de Mileto

  Leucipo de Mileto
  El filòsof Leucipo es va basar en l'àtom per sustentar la seva idea racional l'origen de l'univers; assegurant que l'univers estava integrat per milers de partícules indivisibles que es van ajuntar després d'un esdeveniment similar a un remolí.
 • John Dalton

   John Dalton
  Conegut com el pare de la teoria atòmica
 • Postulats de la teoria atòmica de Dalton: Nou sistema de filosofia química

  Postulats de la teoria atòmica de Dalton: Nou sistema de filosofia química
  Alguns dels seus enunciats eren erronis i incomplets.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Michael Faraday va reformular diversos dels plantejaments de Dalton.
  Va descobrir que el flux del corrent elèctric d'una substància a una altra produeix certs canvis químics, la qual cosa indica l'existència d'una relació entre electricitat i matèria, assegurant que els àtoms havien de tenir una estructura elèctrica que subministra la quantitat de corrent elèctrica adequada a l'pes de la substància química descomposta
 • J.J.Thomson

  J.J.Thomson
  Clarament invalidava l'anterior Model Atòmic de Dalton ja que aquest no reflexionava sobre l'estructura interna de l'àtom. El físic britànic Joseph John Thomson es va valer de l'ús dels raigs catòdics disposats en un tub de buit que eren desviats a l'aplicar un camp magnètic per obtenir les proves per a donar a llum aquest model.
 • Model Atómic de Thomson (I)

  El model atòmic de Thomson postula que: l'àtom en el seu interior posseeix electrons de càrrega negativa incrustats en una esfera de càrrega positiva, aquests electrons es troben de manera uniforme per tot l'àtom, la càrrega de l'àtom és neutre de manera que les càrregues negatives dels electrons es compensen amb la càrrega positiva, els electrons es poden extreure de l'àtom de qualsevol substància.
 • Model Atómic de Thomson (II)

  Llavors, Thomson va representar l'àtom amb un model estàtic, on els electrons es trobaven fixos dins de la massa positiva, aquest model va ser aprovat per la comunitat científica perquè va permetre explicar qualitativament fenòmens com l'emissió de llum pels àtoms, encara que fets posteriors van modificar aquesta hipòtesi.
 • Ernest Rutherford

  Ernest Rutherford
  L'encarregat de modificar el model de Thomson.
  Va considerar que en el nucli central de l'àtom es troba la càrrega positiva i la massa; mentre que al voltant es troben els electrons girant a gran velocitat. D'altra banda, va descobrir que el nucli posseeix una escorça i un nucli, els electrons que giren ho fan en l'escorça de l'àtom al voltant de l'nucli; aquesta regió és petita i se situa en el centre de l'àtom que posseeix la càrrega positiva.
 • Niels Bohr (I)

  Niels Bohr (I)
  Estudiant disciplinadament el model de Rutherford, va aprofundir la manera en què els electrons es mantenien sota una òrbita estable al voltant de l'nucli sense radiar energia, a més gràcies a l'nombre quàntic n, va poder assegurar que primer:
  - Existeix una distància entre l'òrbita i el nucli; segon que no tots els electrons circulen per totes les òrbites i tercer va calcular el radi de l'òrbita.
 • Niels Bohr (II)

  Niels Bohr (II)
  Bohr també va expressar per què els àtoms presentaven espectres d'emissió característics i com els electrons poden emetre o absorbir energia durant els salts d'una òrbita a una altra.
 • Model de Sommerfeld

  Model de Sommerfeld
  Formula aportacions a la mecànica relativista indicant que els electrons recorren velocitats properes a les de la llum. També es pot destacar que per Sommerfeld, l'electró és bàsicament un corrent elèctric.
 • Model de Schrödinger

  Model de Schrödinger
  Que com a innovació té en compte els quatre nombres quàntics: n, i, m, s. per afirmar que en un àtom no hi ha electrons amb els quatre nombres quàntics iguals.
 • Murray Gell-Mann i Georg Zweig

  Murray Gell-Mann i Georg Zweig
  Van detectar una partícula subatòmica denominada quark.
 • s.XXI

  s.XXI
  Al segle XXI un equip de científics va realitzar experiments en el Gran Col·lisionador d'Hadrons trobat el pentaquarks. Aquest descobriment de la partícula subatòmica serveix per comprendre millor la constitució de la matèria ordinària, els neutrons i els protons.