Kolonisationen av Nordamerika

Timeline created by EngL
In History
 • 1492

  Upptäckt av Nordamerika

  -Columbus (aktör)
  -Orsaker: Nya handelsvägar (materialism,struktur)
  -Perspektiv:Handel, makt
  -Följder: Påbörjande av kolonisering
  -Aspekter: Ekonomi, Politik, Religion
 • Expansion västerut och kolonisering av Nordamerikas västkust

  -Thomas Jefferson (aktör)
  -Orsak:Önskan om fler landvinningar (materialism)
  -Perspektiv: Ekonomi, makt, struktur
  -Följder:Fortsatt expansion av "civilisation" över Nordamerika
  -Aspekter: Ekonomi, makt
  -Likheter med föregående tidpunkt: Fortsatt övertagande av land.
  -Olikheter: Aktören har ändrats. Från flera olika nationer till bara en (USA).
 • Det stora siouxupproret

  -Little crow (aktör)
  -USAs regering (aktör)
  -Orsaker: Förtryck, brutna löften, förlusten av mer och mer land.
  -Följder: Krig mellan ursprungsbefolkningen och regeringen.
  -Följder: Little crow flyr till Kanada.
  -Aspekter: Resursanvändning, levnadsvillkor, matproduktion, boende, religion
  -Likheter till tidigare tidpunkt: Fortsatt plundring av ursprungsbefolkningens land.
  -Olikheter till tidigare tidpunkt: Den ökande brutaliteten mot ursprungsbefolkningen.
 • Wounded Knee

  -Siouxerna(Aktör)
  -USAs regering (Aktör)
  -Orsak: Avväpning av siouxerna
  -Följder: Total massaker av siouxerna, 300 döda
  -Följder: Anses vara den sista händelsen i det stora indiankriget och urbefolkningens slutgiltiga nederlag.
  Aspekter: Politik,makt,ekonomi.
  Likheter: Misskötseln av ursprungsbefolkningen.
  Olikheter: Inget väpnat uppror som i den tidigare händelsen.
 • Idag: Fortsatt lidande för ursprungsbefolkningen.

  Aktör:USAs regering
  Aktör:Ursprungsbefolkning (Lakota)
  Händelse: Protest mot dragande av pipeline genom reservat (North Dakota)
  Orsaker: Risken för kontaminerat vatten genom oljeutsläpp. Risken för förstörelse av heliga platser etc.
  Följder: Protester från den lokala ursprungsbefolkningen.
  Följder: Bråk mellan säkerhetsvakter och ursprungsbefolkning..
  -Aspekter: Politik, ekonomi, religion.
  Likheter: Fortsatt utnyttjande av urbefolkningens land
  Olikheter:Mindre våldsamheter.