SGBD

Timeline created by ijimeneza
 • Apareixen les bases de dades

  Apareixen les bases de dades
  A la decada del 1960, apareixen les bases de dades, més concretament les jerarquiques y les de xarxa
 • Apareix IMS

  Apareix IMS
  IMS es una SGBD de model jerarquic creada per IBM. Es de codi propietari.
 • Apareix IDMS

  Apareix IDMS
  IDMS es una SGBD de model en xarxa creada per Chales Bachman, posteriorment publicat per CODASYL. Es de codi propietari
 • Es creen les bases de dades relacionals

  Es creen les bases de dades relacionals
  El cientific informàtic Edgar Frank Codd va definir el model de bases de dades relacionals
 • Es funda Oracle Corporation

  Es funda Oracle Corporation
  Apareix la corporació Oracle, juntament amb el seu propi SGBD de model relacional i de codi lliure
 • Apareixen les bases de dades orientades a objectes

  Apareixen les bases de dades orientades a objectes
 • Apareix Microsoft Access

  Apareix Microsoft Access
  Access es una SGBD de Microsoft amb un model de base de dades relacional orientada a objectes. Es de codi propietari
 • Començen a apareixer bases de dades no relacionals.

  Començen a apareixer bases de dades no relacionals.
 • Apareix Couch DB

  Apareix Couch DB
  CouchDB es una SGBD de model no relacional de codi lliure.
 • Apareix RavenDB

  Apareix RavenDB
  RavenDB es una SGBD de model no relacional de codi ???
 • Apareix Mongo DB

  Apareix Mongo DB
  MongoDB es una SGBD de model no relacional de codi lliure.