SEGLE XIX A ESPANYA I CATALUNYA

Timeline created by AARONGIL
In History
 • REGNAT DE CARLES IV

  REGNAT DE CARLES IV
  Carles IV va accedir al tron el 1788 i va intentar mantenir la política reformista que havia portat a terme Carles III, però l'inici de la Revoluvió Francesa va provocar l'inici d'una política repressiva.
  Durant el seu regnat, a Espanya van haver-hi una sèrie d'epidèmies i de males collites que van desenvocar a una forta crisi econòmica.
 • Godoy i Carles IV

  Godoy i Carles IV
  El 1796,Manuel de Godoy, ministre de Carles IV, va donar un gir en la política exterior espanyola i es va aliar amb frança.
 • GUERRA DEL FRANCÈS

  GUERRA DEL FRANCÈS
  El 1807, Godoy va signar el Tractat de Fontainbleau, amb el qual permeteia el pas de les tropes franceses per Espanya per tal d'atacar Portugal, però la presència de tropes franceses va provocar un descontentament amb Godoy, la qual cosa va dur a terme a un motí, el motí d'Aranjuez el març de 1808. Aquest motí va obligar al rei Carles IV a abdicar a favor del seu fill Ferran.
  Napoleó va reunir als dos monarques a Baiona i els va obligar a renunicar al tron a favor de josep Bonaparte.
 • JUNTA SUPREMA CENTRAL

  El 2 de maig del 1808, el poble de Madrid es va alçar contra les tropes franceses i la lluita es va anar estenent ràpidament per tot el territori espanyol.
  Es van organitzar Juntes Provincials de Defensa, coordinades per la Junta Suprema Central.
  El 1812 les tropes franceses es van retirar al front rus i gràcies a l'ajut de Gran Bretanya i de la població espanyola(mitjançant guerriles) es va expulsar a l'exèrict de Napoleó el 1814
 • Les Corts de Cadis

  El 1810 van aparèixer les Corts de Cadis les quals estaven formades per:
  -Liberals
  -Il·lustrats
  -Absolutistes
 • PRIMERA CONSTITUCIÓ

  PRIMERA CONSTITUCIÓ
  El 19 de Març de 1812 es va redactar la primera Constitució a l'Estat espanyol. Aquesta incloia:
  -La igualtat de tots els ciutadans davant la llei.
  -Proposava un sistema de govern amb una monarquia constitucional.
  -Es basava en la sobirania nacional, tot i que amb un sufragi censatari i en la divisió de poders.
 • REGNAT DE FERRAN VII

  REGNAT DE FERRAN VII
  Ferran VII va tornar a Espanya després de la Guerra del Francès.
  En el seu retorn, va abolir la constitució de 1812 i va tornar a instaurar la monarquia absoluta. Això va provocar una sèrie de pronunciaments que intentaben reinstaurar el sistema liberal.
 • INDEPENDÈNCIA DE LES COLÒNIES AMERICANES

  Entre 1816 i 1825 Espanya va perdre totes les seves colònies americanes excepte Cuba i Puerto Rico.
 • RAFAEL RIEGO

  RAFAEL RIEGO
  Després del pronunicament del general Rafael Riego, el qual va triomfar, va començar el trienni liberal(1820-1823) en el qual es va instaurar una monarquia constitucional.
  Es va fer jurar al rei Ferran VII la constitució del 1812, amés de convocar eleccions i decretar l'amnistia.
  Però Ferran VII va demanar ajuda a la Santa Aliança i va aconseguir recuperar la monarquia absoluta.
 • FALLIDA DE L'ABSOLUTISME

  Durant els 10 anys de l'absolutisme hi va haver una serie de problemes. L'Estat espanyol va sofrir una crisi econòmica a causa de les guerres i van apareixer les necessitats de reformes.
  També va haver-hi un conflicte dinàstic; Ferran només tenia una filla i la llei Sàlica li impedia regnar, així que la va abolir.
 • MORT DE FERRAN VII

  El 1833 va morir Ferran VII deixant a la seva filla Isabel II tot el poder; però sol tenia 3 anys i per tant van haver dues regències en nom seu: Maria Cristina i Espartero.
 • REGÈNCIA DE MARIA CRISTINA

  REGÈNCIA DE MARIA CRISTINA
  Maria Cristina va dur a terme una sèrie de canvis:
  -Va suprimir privilegis
  -Va aplicar la desamortització de béns de l'església i ajuntaments de MENDIZÁBAL
  -Va aplicar el lliurecanvisme en la indústria i el comerç
  -Es va redactar la segona Constitució (1837)
  Però van haver-hi una sèrie de revoltes populars que van provocar que Maria Cristina abdiqués.
 • REGÈNCIA D'ESPARTERO

  REGÈNCIA D'ESPARTERO
  Després de que Maria Cristina abdiqués, va assumir la regència Espartero.
  El seu autoritarisme va provocar una forta oposició entre moderats i progressistes.
  Igual que Maria Cristina, Espartero ambé va aplicar una política lliurecanvista que va perjudicar molt a Catalunya.
  El 1842 hi van haver una sèrie d'insurreccions populars i Espartero va decidir bombardejar Barcelona, la qual cosa va provocar la sublevació de Narváez que va obligar a Espartero a dimitir i lliurar el poder als moderats.
 • REGNAT D'ISABEL II

  REGNAT D'ISABEL II
  Dividit en tres parts:
  1-Govern Moderat.
  2-Bienni progressista.
  3-Darrers anys.
 • GOVERN MODERAT

  -Sufragi censatari
  -Limitació de les llibertats inidividuals i col·lectives
  -Intervenció de la Corona en la política
  -Pronunciaments militars
  -Noblesa,clergat i burgesia donaven suport a la reina per frenar el carlisme i els sectors progressistes
  -Aparició de la constitució de 1845
  -El 1851, concordat amb la Santa Seu
  -Apareix el Codi Penal
  -Apareix la Guàrdia Civil
 • BIENNI PROGRESSISTA

  -Restauració de 1837
  -Reformes econòmiques(construcció del ferrocarril)
  -Llei de desamortització(terres d'us i propietat comunal)
 • DARRERS ANYS DEL REGNAT D'ISABEL II

  -Successió de moderats i progressistes en el poder
  -Període d'estabilitat política i un cert creixement econòmic
  -Restauració de la constitució de 1845
  -Frau electoral
  -Repressió generalitzada de l'oposició
  -1866- crisi financera i de subsistència
  -Pacte d'Ostende(enderrocament d'Isabel II)
 • SEXENNI DEMOCRÀTIC

  El 1868 va haver-hi un pronunciament militar dirigit per Francisco Serrano i Joan Prim.
  Les Corts constituents van aprovar una nova constitució (1869)
  A més, van triar com a nou rei d'Espanya a Amadeu I el qual va regnar durant només dos anys a causa de diferents problemes que afectaven a Espanya. Va abdicar el 1873 i llavors es va proclamar la primera república.
 • LA PRIMERA REPÚBLICA

  LA PRIMERA REPÚBLICA
  La primera república va sofrir un gran nombre de problemes que van fer que acabés en molt poc temps. Uns dels problemes van ser: la guerra carlina, la guerra de Cuba i el cantonalisme.
  El gener de 1874 el general Pavía va fer un cop d'estat i va dissoldre les Corts. El general Serrano va assumir la presidència. Al desembre del mateix any es va produir una revolta per part de Martínez Campos i es va restaurar la monarquia amb Alfons XII, fill d'Isabel II
 • REGNAT D'ALFONS XII

  REGNAT D'ALFONS XII
  Amb el retorn de la monarquia amb Alfons XII, es va instaurar un nou sistema polític, que restringia només l'accés al govern a dos partits: liberals i conservadors. Va haver-hi un bipartidisme durant més de 40 anys.
  Alfons XII va morir el 1885 i va assumir el poder la seva esposa, Maria Cristina d'Habsburg.
 • CRISI DEL 1898

  En aquest any Espanya va perdre les dues últimes colònies que li quedaven, Cuba i Filipines.
  Estats Units va ajudar a independitzar-se.
  Les pèrdues econòmiques van alterar les finances i els preus van augmentar. Tot això va afectar a les classes mes humils que van patir pèrdues humanes.
  El desastre colonial va agreujar la crisi del règim de la Restauració.Finalment, la pèrdua de l'imperi va provocar una crisi cultural i d'identitat