samfunsfag 1814 - 1905 ole

Timeline created by Orånck|Ole-Erik
In History
 • norge gikk i union med sverige

  vi gikk inn i året som en del av dannmark-norge og ut av den som en stat i union med sverige.vi bestemte og avgjorde nasjonale saker selv
 • formannskapslovene ble innført

  bondene fikk selvstyre og mer kontroll over pengesekken.
 • til 1884 var det kamp mellom stortinget og embetsmennene

  hvem skulle styre norge? mange på stortinget ønsket at stortinget skulle bestemme mer.de ønsket et utvidet folkestyre
 • norge innførte parlamentarismen

  først i 2007 vedtok stortinget en grunnlovs endring som sa at parlamenarismen skulle nedfeles i grunnloven.
 • de som støttet johan sverdrup dannet et partie som heter venstre

  venstre partiet besto av sverdrups tilhengere
 • arbeidspartiet ble stiftet

  siden få arbeidere hadde stemmerett, fikk de i begynnelsen lav oppsluttning
 • allmenn stemmerett for menn

  for å kunne stemme måtte du være mann, over 25 år og ha budd i landet i minst 5 år
 • norge gikk ut av union med sverige

  stor tinget vedtok en folkeavstemning om oppløsningen av union med sverige. 368 208 stemte nei. bare 184 stemte for.
 • christian micheløsen ble statsminister

  michelsen ble statsminister i 1905. regjeringa hans besto av høyre og venstre
 • prins karl fra dannmark kom og ble kong haakon 7.

  norge var nå et eget land og trengte sin egen kong, det var prins karl.
 • Period: to

  samfunsfag 1814 - 1905 ole