Romfartshistorie Helene

Timeline created by helene0808
 • Laika og Sputnik 2

  Laika og Sputnik 2
  Laika var en sovjetsik løs hund. Laika var det første levende vesne ute i verdensrommet. Hun ble sendt ut i rommet i sputnik 2. Det var den sovjetiskeunionen som sendte dem ut. Laika døde etter kun et parr timer i rommet. Dette var en stor del av romkappløpet mellom USA og den sovjetiskeunionen.
 • Venera-programmet

  Venera-programmet
  Venera-programmet er navnet på en rekke romsonder. Dette var sovjetunionens prosjekt. Venerane skulle utforske planeten Venus.Det ble 10 romferder. Den første var i 1961 og den siste var i 1984.
 • Jurij Gargarin

  Jurij Gargarin
  Jurij Gragarin ble født 9. mars 1934 og døde 27.mar 1968.Han var sovjetisk. Jurij Gargarin var det første mennesket i verdensrommet. Hele rommferden varte i 108 minutter. På denne tiden furlførte han nesten en hel runde rundt jorda.
 • Månelandingen

  Månelandingen
 • Apollo 13

  Apollo 13
  Apollo 13 var en amerikansk ekspedison til månen. Dette skulle være den 3. landingen på månen. Men så måtte landingen avbrytes fordi det ble en eksplosjon i en av lufttankene. Hele verden holdt pusten helt til den landet i stillehavet 17. April 1970. Det ble senere laget en film av denne ekspedisjonen.
 • Challenger ulykken

  Challenger ulykken
  Challenger var en romferge som ble skutt ut i rommet av NASA. Dette var ikke en veldig vellyket ferd. Det endte med at hele romfergen eksplderte. Den eksploderte kun 73 sekunder etter oppskytning.
 • Curiosity

  Curiosity
  Curiosity er en del av NASA sitt oppdrag om å forske på mars. Curiosity ble sendt ut i rommet 26. November 2011 og landet på MArs 6. August 2012. Det er på størelse med en famile bil.
 • Period: to

  Romfartshistorie

  Den sovjetiske lødhunden Laika ble sendt ut i verdensrommet med sputnik 2. Laika døde etter kun et parr timer ute i rommet.