Romfartens historie

Timeline created by vegardvb
 • Sputnik1

  Oppskytingen av Sputnik1 innleder romalderen og sender sjokkbølger over USA og de vestlige allierte.
  Sovietunionen demonstrerer en raketteknologi hvor de er i stand til å sende en satelitt i bane rundt jorda
 • Sputnik 2

 • Luna 1

 • Luna 3

 • 1. menneske i rommet

 • Andre menneske

 • Telstar 1

 • Første kvinne

 • Forbi Mars

  Romsonden Mariner 4 blir skutt opp 28. november. Denne romsonden blir den første som går forbi mars
 • Utenfor sonden

 • Apollo 1

  Apollo 1 brenner opp før oppskytningen 27 januar. Tre astronauter omkommer.
 • Sojuz 1

 • Apollo 8

 • Apollo 11

  Den amerikanske Apollo 11 lander på månen. Neil Armstrong og Edwin Aldrin blir de første emnneskene somsetter sine ben på et annet himmellegeme.
 • bemmanet romstasjon

 • Lander på Mars

  Viking 1 lander på Mars og sender data til jorden helt fram til 1983.
 • Period: to

  Lengere ut i rommet

  Romsonden Vayager 2 blir skutt opp 20. august, og Vayager 1 blir skutt opp 5 september. de besøker Jupiter, Saturn, Uranus og deres måner, og gir enorme mengder ny viten om de ytre planetene.
 • Challanger

 • Romteleskopet Hubble

  Romteleskopet Hubble bluir skutt opp og gir store mengder ny astronomisk informasjon
 • ISS

  12 juli blir ISS tatt i bruk. og fra 2. juli blir det kontinuerlig bemmaning der.