Norge 1814- 1905

Timeline created by oda.steinsholt
In History
 • Grunnloven ble ferdig

  Grunnloven ble ferdig. Det var 112 menn fra hele Norge som satt i en sal på Eidsvoll og skrev ned lover de mente måtte være med. De brukte seks uker på å lage Grunnloven.
 • Formannskapslovene

  Stortinget vedtok formannskapslovene i 1837. Da fikk bondestanden lokalt selvstyre og mer kontroll over pengene. Hvert år skulle det holdes valg til kommunestryrer, og det skulle bli orførere i alle kommunene i landet. Det som var bra med det var at da kunne en helt alminnelig mann bli innvolvert i politisk arbeid. Flere bønder ble også interresert i hva som foregikk på Stortinget.
 • Marcus Thrane

  Marcus Thrane jobbet på Blaafarveværket og ønsket lenge å gjøre noe for arbeidernes rettigheter. Han ble redaktør i avisa Drammens Adresse høsten 1848, og brukte avisa til å fremme sin politiske sak. Derfor fikk han sparken. Han startet sitt eget blad, og stod i spissen for den norske arbeiderbevegelsen. Den ble også kalt Thranebevegelsen og hadde ca. 30.000 medlemmer.
 • Venstre ble dannet

  Venstre er norges eldste parti. Søren Jaabæk var leder for bøndene og ingikk et samarbeid med Johan Sverdrup som var advokat i Larvik. Deres samarbeid ble til en politisk bevegelse som senere ble partiet Venstre.
 • Høyre ble dannet

  De som støttet kongen og regjeringen ble kalt Høyrepartiet. De fleste av dem var storbønder og embetsmenn. De var skeptiske til store forandringer, og var derfor imot Venstre
 • Arbeiderpartiet ble dannet

  Arbeidere fra hele landet organiserte seg i arbeiderforeninger. Når arbeiderpartiet ble dannet var det få arbeiderer som hadde stemmerett, så de fikk ikkeså mange stemmer, men de fikk flere stemmer når det ble allmenn stemmerett for menn. De fikk fire representanter inn på stortinget i 1903.
 • Lydrikepunktene

  Lydrikepunktene er et forslag til en utenrikstjeneste som Sverige kom med. Den var fullstendig dominert av Sverige og de viste Norges underlegenhet i unionen. Norge og Sverige var egentlig ikestilte i unionen, men svenskene mente at Sverige var som en "storebror".
 • 7.junivedtaket

  Christian Michelsen blir ny statsminister i Norge med en regjering som var imot union med Sverige. De kom med en lov som kongen ikke ville godkjenne, så de gikk av i protest. Kongen greide ikke å skaffe ny regjering fordi ingen ville samarbeide med han. Derfor erklerte Stortinget at kong Oscar 2. ikke lenger var norsk konge. Dette blir kalt 7.junivedtaket.
 • Folkeavstemmning om prins Karl av Danmark skulle bli norsk konge

 • Kvinner fikk allmenn stemmerett

  Mange menn var imot å gi kvinnene stemmerett, og de hadde mange fordommer imot. I 1905 ville de delta, når de skulle stemme over unionsoppløsningen, men de fikk ikke lov. Allikevel samlet de inn over 280.000 underskrifter for å støtte unionsoppløsningen. Kvinnene fikk allmenn stemmerett i 1913.
 • Period: to

  1814-1905