Models atòmics

Timeline created by qrodrigu
 • Descobriment de l’electró

  Descobridor: Joseph John Thomson
  Any de descobriment :1897
  Curiositats :
  - Ell li va posar el nom de corpuscle .
  -Va anunciar el descobriment en una conferència a Londres.
  -L’ electró té càrrega negativa.
 • Model atòmic de Thomson

  Descobridor: Joseph John Thomson
  Any de descobriment : 1897
  Curiositats :
  L’àtom és una massa esfèrica unificada.
  L’àtom té càrrega positiva.
  Els elements que hi ha dins l’àtom tenen càrrega negativa.
 • Descobriment del protó

  Descobridor: E.Ruterford
  Any de descobriment :1918
  Curiositats :
  Tenen càrrega positiva
  La vida mitjana d’un protó és de 1035 anys.
  Els protons i els neutrons estan al nucli de l’àtom , per això de vegades també els diuen nuclis .
 • Descobriment del neutró

  Descobridor: James Chadwick
  Any de descobriment : 1932
  Curiositats :
  No té càrrega elèctrica.
  Està al centre de l’àtom.
  Té més massa que el protó.
 • Descobriment del neutrí

  Descobridor: James Chadwick
  Any de descobriment :1932
  Curiositats :
  No té càrrega elèctrica, ni color.
  Té una massa molt menuda.
  Són sensibles a la interacció gravitatòria.
 • Descobriment del positró

  Descobridor: Carl David Anderson
  Any de descobriment :1932
  Curiositats :
  És una partícula amb la mateixa massa que un electró.
  Té càrrega positiva.
  Es genera per processos radioactius.
 • Descobriments dels quarks

  Creadors de la teoria : Murray Gell-Mann /George Zweig
  Any de la teorització:1964
  Any de descobriment : 1968 a SLAC (National Accelerator Laboratory).
  Curiositats :
  És un component fonamental de la matèria.
  Es combina per formar partícules compostes (hadrons).
  No es poden observar directament, ni es troben sols.