middeleeuwen

Timeline created by EvaMartine
 • AD 1

  Verspreiding Christendom in Brittania

  1-200
  Verspreidt door Romeinse soldaten
 • 50

  Insulair Christendom

  Het Insulair Christendom is een religieuze praktijk die in de eerste eeuwen na Christus ontstaan is op de Britse eilanden en Ierland. Deze geïsoleerde of insulaire vorm van christendom heeeft veel weg van de keltische religies
 • 447

  Merovingische Rijk

  Begint onder koning Merovech
 • 480

  Benedictus van Nursia

  480-550
  Bedenker van de regel van benedictus
  Dag indeling,
  Opus dei/ het werk van god,
  Opus mani/ het werken met de handen ,
  gehoorzaamheid, armoede en nederigheid
 • 481

  Clovis

  481-511
  Bekeert zich tot het christendom
 • 509

  Paus gregorius de grote

  509-604
  verandwoordelijk voor de kerstening van Engeland
  verspreiden van de koster regel van Benedictus
  & het idee van Theocratische koningschap.
  Een theocratie is een staatsvorm waarin de godheid als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd.
 • 570

  Mohammed in Mekka

  Mohammed zijn ouders overlijden jong en hij wordt opgevoed door zijn oom. Hij reist als koopman en komt zo in contact met monotheistische godsdiensten.
  Hiervoor kende hij alleen polytheistishe godsdiensten.
 • 595

  De Gregoriaanse missie

  Augustinus van Canterbury wordt naar brittanie gestuurd om de Angelsaksen te kerstenen (bekeren)
 • 610

  de Engel Gabriel

  de engel gabriel zou tegen mohammed hebben verteld dat hij een profeet van god was
 • 613

  Her vereniging van de Franken

  Onder Clotharius II (584-629) verenigd het Frankische Rijk weer
 • 622

  mohammed vlucht naar medina

  start islamitische jaartelling
  mohammed treed op al profeet, rechter en opperbevelhebber van het leger. mekka heeft meer dan een keer geprobeerd om de moslims in medina tergen te houden (dit lukte niet omdat ze werden beschermt door engelen)
 • 628

  mohammed naar mekka

  mohammed vertrekt naar mekka om hadj te verichten (pelgrimstocht naar mekka).
  toegang word geweigerd maar er komt een verdrag waar in staad dat moslims Umrah mogen verichten (een kleine bedevraard)
 • 630

  mekka schendt het verdrag

  mekka breekt de regels van het verdrag dus valt mohammed mekka binnen, neemt de macht over en zuiverd de ka'aba. zo wordt het een islamitisch heiligdom
 • 632

  Mohammed overlijd in Medina

  er volgt al snel een conflict over wie hem moet opvolgen.
  schoonvader/ vriend Aboe Bakr, mensen die dit vinden noemen zich Soennieten.
  of
  neef ali mensen die dit vinden noemen zich Sji'ieten
 • 638

  jeruzalem veroverd door de arabieren

 • 664

  Synode van Whitby

  De Synode van Whitby werdt gehouden om een besluit te makken over de tijd van het paas feest met aan de ene kant de keltische Christenen en aan de andere kant de missionarisen onder Paus Gregorius.
  De Rooms katholieken winnen
 • 679

  Opnieuw verenigen van de Franken

  Theuderick III verenigt opnieuw het Frankische rijk
 • 687

  Slag bij Tertry

  De Slag bij Tertry was een belangrijke veldslag in het Merovingische Frankische koninkrijk tussen aan één kant Austrasië en aan de andere kant Neustrië en Bourgondië. De slag vond in 687 plaats bij Tertry, thans gelegen in de Franse regio Hauts-de-France
 • 689

  Pepijn verslaat de Friezen.

  pepijn II (680-714)
  belangrijke functionaris van het merovische hof (beheerde de schatkist en het koniklijke domein)
 • 724

  Karel de Grote

  724-814
  Koning van de Franken,
  begin van de karolingen dynastie.
  Voert expantie oorlogen en hersteld de west romeinse grenzen.
  Hij verplicht kloosters onderwijs te geven.
 • 732

  Slag bij Potier

  Karel Martel (741-768)
  Karel verslaat het leger onder leiding van Abd er Rahman (dit weren de Moren) Opmars van de Islam een halt toe.
 • 789

  De vikingen in Brittannie

  Na grote stukken van Nederland, Belgie en het Frankische Rijk te hebben veroverd, nu ook grote stukken van Engeland.
  De Vikingenen voeren ven de noordelijke Schotse eilanden tot in het westen Canada
 • 800

  Paus Leo III

  De Paus wordt mishandeld voor de inwooners van Rome tot Karel de Grote hem te hulp schiet.
  Als dank wordt hij tot keizer gekroond.
 • 840

  Frankische rijk valt uit elkaar

  Na de dood van Lodewijk.
  Het karolinische rijk word zwakker.
 • 840

  Begin Feoldalisme en Hofstels

  *(ongeveer)
  feodaal: een politiek stelsel waarbij domeinen worden uitgeleend door een leen heer aan leenmannen.
  het was zo dat als de leenman overleed de grond terug ging naar de leenheer maar door de zwakkerwordende karolinische overheersing worden domeinen erfelijk.
  hof: landgoed georganiseerd rond een centraal hof, hier omheen lagen boerderijen met horigen.
 • 843

  Verdrag van Verdun

  De verdeling van het Karolingische rijk na de dood van Lodewijk de Vrome (840) onder zijn drie overlevende zonen, Lotharius, Lodewijk de Duitser en Karel de Kale.
 • 910

  Stichting klooster van Cluny

  dit is het Benedictijner klooster voor 12 monniken die alleenverandwoording aflegde aan de Paus.
  Onder de Ode van Cluny groeide de Abdij en haar invloed.
  Nadruk werdt gelegd op de eerste kloosterregel van Benedictus, klooster dicipline. "Ora at Labora"
  Verder wass liefdadigheid een belangrijk kenmerk, dit zie je ook terug in het herdenken van andere gelovigen.
 • 1017

  Knoet de Grote

  In 1017 verdeelde hij, net zoals Denemarken, Engeland in vier grote graafschappen: Wessex, Mercia, East Anglia en Northumbria.
 • 1096

  eerste kruistocht

  ook wel de enige succesvolle kruistocht
 • 1100

  gilde

  het begin van de opkomst van gilde.
  eerst als organisaties voor kooplieden en later ook voor studenten, docenten en ambachtslieden
 • 1187

  slag bij Hattin

  gevolg was de verovering van jeruzalem door Saladin
 • 1271

  achtste en laatste kruistocht

 • 1291

  akko

  de laatste europeanen werden uit het christelijke bolwerk verjaagd en dit was het einde van de kruistochten
 • 1338

  de builenpest

  in Krigizie breekt de builenpest uit, beter bekend als de zwarte dood.
  het verspreid zich naar de mongolen en zo door naar eurpa via handelsposten
 • 1347

  De Zwarte Dood

  het hoogte punt van de zwarte dood in europa is tussen 1347 en 1351. 1/3 van de bevolking overlijd hier aan