Litteraturhistorie

Timeline created by Zaizai
In History
 • Period:
  860
  to
  1350

  Norrøn litteratur

  Felles kultur, språk og religion med Island.
  Ættesamfunn, ære, blodhevn, kristendommen. Muntlig fortellinger, enkelt språk, dramstiske høydepunkter, kvinnens rolle viktig( enten gode og vakre eller slemme)
 • Period:
  1350
  to

  Renessansen

  Videreutviklet arven fra antikken og kombinerte den med en interesse for enkelindividet.
  Innhold: inspirasjon av antikken, menneske i sentrum, svekking av pavekirke, kritisk tenkning.
  Form: realistiske remstillinger, nasjonalspråk, nye sjangere som essay, romaner og noveller.
 • Period: to

  Barokken

  urolig tid, motreformasjon, sansen for det religiøse og dramatiske.
  Innhold: sterk tro på gud, lengsel etter evig liv, unngå synd og oppnå frelse.
  Form: Kontaster, sterke følelser, overdødelighet og overdrivelser, bibelske motiver.
 • Period: to

  Opplysningstiden

  Tilbakeslag av renessansen. Trodde at gud skapte verden, men nå var verdens forlatt til menneske.
  Kunnskap, rettigheter og fridom.
 • Period: to

  Romantikken

  Romstikken var en reaksjon mot opplysningstiden ensidige forkjærlighet og fornuft og naturvitenskap. Romantikken lå met vekt på følelse og lengslene.
  De så på naturen som gudommelig og mente at det fantes en verdensånd.
  Brukte mye besjeling og metaforer som litterært virkemiddel.
 • Period: to

  Nasjonalromantikken

  Nasjonal kultur
  Enhver land hadde sitt «folkesjel» og denne sjelen viste seg i landenes tradisjonelle kunst og kultur.
  Nasjonalromantikken stor innflytelse i Norge fordi nasjonalfølelsen var sterk på 1814 tallet. (har med danmark-Norge unionen å gjøre.)
 • Period: to

  Poetisk realisme

  • Overgangen mellom å skildre deres problemer, med mye frem
  og tilbake, til å skrive dem rett ut slik som de er.
  • Bjørnstjerne Bjørnson og Camilla Collett realister.
  • Ble skrevet mye om at kvinner hadde lite frihet
  • Kvinner begynner å publisere
 • Period: to

  Realisme

  • 1850 til 1890 kamptid for dikterne for å sette lys på det som var feil med samfunnet, de skulle bland annet:
  • Gjøre fordommer og hykleri frem i lyset
  • Angrep mot kirken, og satte spørsmål. Å være ateist på denne tiden var som å sette seg utenfor samfunnet.
  • angrep på skolen, fordi forfattere mente at skolen lærte lydighet, men ikke selvstendighet og sannferdighet.
  • Kvinnens ufrie liv ble også tatt opp. (blandt annet at menn også måtte være jumfru før ekteskap)
 • Period: to

  Naturalisme

  • Startet på 1880-tallet.
  • Inserert av naturvitenskap
  • Deterministsik menneskesyn. Ser på menneskets situasjon som forutbestemt av arv, miljø og samfunnsforhold.
  • Handlingen i disktiningen har fokus på arbeidsklassen og de mest elendige i samfunnet.
  • Ser på dikting som vitenskapelig. Opptatt av detaljer
  • Mener at enkeltindividet ikke kan forandre seg , fordi det er fanget av arv og miljø. Hele systemet må endres. Prøver å formidle er vitenskapelig bilde av elendigheten
 • Period: to

  Oppstarten av modernismen

  Mange hadde det vanlig med å finne seg i det nye indestriuelle samfunnet, følte seg outsidere. skildret disse følelsene gjennom litteraturen.