Linia temps tecnologia

Timeline created by Nil Pérez
 • 4,000 BCE

  Aparició de l'escriptura

  Aparició de l'escriptura
  L'escriptura és un mètode de comunicació humana que es realitza mitjançant signes visuals que constitueixen un sistema.
 • 3,500 BCE

  Invenció de la roda

  Invenció de la roda
  Una roda és un dispositiu en forma disc o torus. La seva operació fonamental és transmetre el moviment lineal en moviment angular. És una de les primeres i més simples màquines.
 • 1400

  Invenció de les armes de foc

  Invenció de les armes de foc
  L'arma de foc és un dispositiu destinat a impulsar un o més projectils per la pressió generada per la combustió d'un propulsor.
 • 1440

  Aparició de l'imprenta

  Aparició de l'imprenta
  La impressió és un mètode mecànic destinat a reproduir textos i imatges en paper, tela o altres materials.
 • Maquina de vapor

  Maquina de vapor
  Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecánica.
 • Aparició de la forquilla

  Aparició de la forquilla
  La seva aparició va ser tan polèmica que l’església hi va intervenir, perquè considerava que tan sols els dits podien portar a la boca els aliments que Déu ens donava. El seu ús no es va escampar fins al segle xviii.
 • Ivenció de l'avió

  Ivenció de l'avió
  Un avió és un aerodino d'ala fixa, o avions amb major densitat que l'aire, equipat amb ales i espai de càrrega, i capaç de volar alimentat per un o més motors.
 • Invenció de la bicicleta

  Invenció de la bicicleta
  La primera bicicleta es va anomenar "màquina corredora".