Línia del temps del Bronze, el Coure i el Ferro

Timeline created by F.V.M
 • 9,000 BCE

  Per a què es va utilitzar el coure (CAUSA)

  Per a què es va utilitzar el coure (CAUSA)
  El coure es va utilitzar per a la agricultura com a pals, pics, etc...
  El coure també es va utilitzar per fer armes de lluita, de combat, com per exemple, espases o puntes de fletxa.
  Va augmentant en la producció
 • 9,000 BCE

  Què és el coure?

  Què és el coure?
  Element químic ne nombre atòmic 29, massa atòmica 63,54 i símbol Cu; és un metall de color marró vermellós, brillant, dúctil, molt mal·leable, resistent a la corrosió i bon conductor de l'electricitat i la calor; és el metall de més usos i s'utilitza per a la fabricació de cables, línies d'alta tensió, maquinària elèctrica i en aliatges, sent les dues més importants el llautó, un aliatge amb zinc, i el bronze, un aliatge amb estany.
 • 9,000 BCE

  Descobriment del coure

  Es va descobrir al coure 9000 aC i en la actualitat encara s'utilitza, la primera edat de coure va tenir major presència en egipte
 • 7,000 BCE

  Edat del neolític i fets que ocasionen la seva durada

  El neolític és un periode de la prehistòria en el qual van tenir lloc innovacions d'una gran trascendència: els èssers humans descubreixen l'agricultura i la ramaderia i es fan sedentaris, procés conegut com la revolució neolítica
 • 6,000 BCE

  Lloc, edat i causa d'inici d'utilització del Coure

  Lloc, edat i causa d'inici d'utilització del Coure
  Cap a l'any 6000 a.C, es va produir un descobriment que ho canviaria tot: el coure. El seu ús es va fer cada vegada més comú i va abastar uns 4000 anys, fins al 2000 a.C. D'acord amb els investigadors, la primera Edat de l'Coure va tenir el seu major presència a Egipte.
 • 3,500 BCE

  Acaba la Història i comença la Història

  La Història comença quan apareix l'escriptura. Tot el que ha passat abans de que sorgís aquesta invenció es considera Prehistòria
 • 3,000 BCE

  Evolució de la siderúrgia del Ferro i de l'Acer fins als nostres dies

  La història de la siderúrgia va començar segons els indicis que tenim, en que tenim, a Anatòlia, on s'han trobat elements de ferro colat datats al III mil·leni aC.
 • 3,000 BCE

  Lloc, edat i causa d'inici d'utilització del Bronze

  Lloc, edat i causa d'inici d'utilització del Bronze
  El bronze es va començar a utilitzar per primera vegada a finals del IV mileni a Mesopotàmia, amb els enfrontaments l'home va haber de buscar nous metalls amb més resistència
 • 1,000 BCE

  Edat d'inici i de fi de l'edat dels metalls i fets que ocasionen la seva durada

  La edat dels metalls va durar 3000 anys, és la part de la prehistòria en la qual l'èsser humà va introduir determinats metalls.
  La edat dels metalls va començar l'any 4000 abans de crist i va acabar al 1000 abans de crist
 • -501 BCE

  Lloc, edat i causa d'inici d'utilització del Ferro (Fe)

  Lloc, edat i causa d'inici d'utilització del Ferro (Fe)
  El Ferro es va començar a utilitzar a Europa, probablement a l'Àsia menor al segle XI. La seva causa va ser per normes procesades
 • Evolució de la Farga Catalana

  Evolució de la Farga Catalana
  Procediment per l'obtenció del ferro per reducció del mineral en que aquesta era convertir en una sola operació a una matèria soldable i mal·leable per l'acció del carbó vegetal. Tres elements eren indispensables per aquest sistema: mena, carbó i aigua. La composició d'una farga inclueix el forn Farga Catalana composta per: forn, trompa i sistema de forja.
 • Evolució del ferro forjat

  Ha estat emprat durant milers d'anys i ha estat la composició més habitual del ferro tal com s'ha conegut al llarg de la història
 • Utilització de l'acer a gran escala: primeres construccions i els forns Bessemer

  Utilització de l'acer a gran escala: primeres construccions i els forns Bessemer
  El procediment Bessemer va ser el primer procés de fabricació químic que va servir per a la fabricació en sèrie d'acer, fos en lingots, de bona qualitat i amb poc cost a partir de l'arrabio
 • Temperatura de fusió del coure, el bronze i el ferro

  Temperatura de fusió del coure, el bronze i el ferro
  Ferro: 1.538º
  Acer: 1375º
  Bronze: 850º-920º
 • Per a què s'utilitza ara el coure?

  Per a què s'utilitza ara el coure?
  Sutilitza com a bon conductor d'electricitat, el coure s'utilitza en el fil de coure, electroimants, relés i interruptors elèctrics. El coure és un material molt resistent a l'oxid
 • Per a què s'utilitza ara el bronze?

  Per a què s'utilitza ara el bronze?
  El bronze s'utilitza per a la joieria, per a medalles i escultures. Les monedes amb aliatges acunyades amb aleacions de bronze van tenir un protagonisme revelant en el comerç.
 • Per a que s'utilitza ara el ferro?

  Per a que s'utilitza ara el ferro?
  El ferro s'utilitza per construir cotxes, edificis o fins i tot alguns electrodomestics, que contenen metall, habitualment es un material que s'utilitza bastant industrialment