Línia de temps tecnologia

Timeline created by Pascual6a9
 • 3,500 BCE

  Invenció de la roda

  Invenció de la roda
  L'invenció de la roda ens serveix ara per als transports o altres usos, pero a l'epoca va ser creada per l'alfareria.
 • 3,300 BCE

  Aparició escriptura

  Aparició escriptura
  Amb l'aparició de l'escriptura podem tenir informació de l'història milers d'anys enrere, tambe serveix per comunicar-nos entre nosaltres.
 • 2,500 BCE

  Aparició del ferro

  Aparició del ferro
  L'aparició del ferro va ajudar als humans de l'epoca a millorar les seves eines i materials.
 • -700 BCE

  Invenció de la Moneda

  Invenció de la Moneda
  Gràcies a l'invenció de la moneda a l'Àsia menor, ya no es farien intercanvis amb objectes.
 • 100

  Invenció paper

  Invenció paper
  L'invenció del paper va ayudar en molts aspectos pero sobretot en poder fabricar llibres i documentes per poder guardar información.
 • 1453

  Invenció de la impremta

  Invenció de la impremta
  L'invenció de l'impremta ayuda a expandir els coneixements a molta més gent.
 • Invenció del telescopi

  Invenció del telescopi
  L'invenció del telescopi va canviar tota la percepció que tenien a l'epoca de l'univers.
 • Invenció màquina de vapor

  Invenció màquina de vapor
  L'invenció de la màquina de vapor va supondre un gran canvi en la industria, ya que podía substituir el treball que abans feien les persones o els animals.