Les revolucions liberals

Timeline created by mtxellrosa
In History
 • Presa de la bastilla

  Presa de la bastilla
 • Coronació de Napoleó Bonaparte

  Coronació de Napoleó Bonaparte
 • Congrés de Viena

 • Aixecament de Riego

 • Tres jornades glorioses

 • Revolucions democràtiques

  Revolucions democràtiques
 • Unificació d'Itàlia

 • Period: to

  Revolució Francesa

 • Period: to

  Període Napoleònic

 • Period: to

  Restauració absolutista i revolucions liberals

 • Period: to

  Unificacions d'Itàlia i Alemanya