La ciencia a l'edat moderna

Timeline created by pol garatachea
In History
 • 1462

  ISAAC NEWTON

  ISAAC NEWTON
  La revolució científica iniciada en el Renaixement per Copèrnic i continuada en el segle XVII per Galileu i Kepler va tenir la seva culminació en l'obra de l'científic britànic Isaac Newton (1642), a qui no cal jutjar sinó com un dels més grans genis de la història de la ciència.
 • 1473

  NICOLAU COPÈRNIC

  NICOLAU COPÈRNIC
  Copèrnic és considerat el fundador de astronomía moderna, per tal com donà les bases que permeteren a Newton de culminar la revolució astronòmica en passar d’un univers geocèntric a un cosmos heliocèntric i de capgirar irreversiblement la visió del cosmos prevalent fins aleshores
 • 1511

  MIQUEL SERVET

  MIQUEL SERVET
  eólogo i metge espanyol. Mentre cursava estudis a Barcelona va fer amistat amb el confessor de Carlos I d'Espanya, fra Joan de Quintana, que el va acollir al seu servei i va viatjar amb ell a Roma en 1530 amb motiu de la coronació de l'emperador
 • 1564

  GALILEU GALILEI

  GALILEU GALILEI
  La revolució científica de el Renaixement va tenir la seva arrencada al heliocentrisme de Copèrnic i la seva culminació, un segle després, en la mecànica de Newton. El seu més eximi representant, però, va ser el científic italià Galileu Galilei. En el camp de la física, Galileu va formular les primeres lleis sobre el moviment; en el de l'astronomia, va confirmar la teoria copernicana amb les seves observacions telescòpiques.
 • 1571

  JHOANNES KEPLER

  JHOANNES KEPLER
  Astrònom, matemàtic i físic alemany. Fill d'un mercenari (que va servir per diners en les hosts de l'duc d'Alba i va desaparèixer en l'exili a 1589) i d'una mare sospitosa de practicar la bruixeria, Johannes Kepler va superar les seqüeles d'una infància desgraciada i sòrdida gràcies a la seva tenacitat i intel·ligència.
 • RENÉ DESCARTES

  RENÉ DESCARTES
  René va néixer a la La Haye, França a 1596 i va morir a Estocolm, Suecia al 1650, filosof i matematic francès,Després de l'antiga filosofia grega i de l'apogeu, a l'Europa medieval, els nous aires de el Renaixement, al segle XVII, a el naixement de la filosofia moderna.