IDADE MEDIA LITERATURA

Timeline created by eneida meire
 • 1200

  Escola trobadoresca galego-portuguesa

  Escola trobadoresca galego-portuguesa
  Aparición das primeiras obras. A cantiga máis antiga é "Ora faz ostó senhor de Navarra...", é unha cantiga de escarnio
 • 1230

  Unificación das coroas

  Galicia é herdada por Dª Sancha e Dª Dulce, fillas do rei Afonso IX
 • Period:
  1240
  to
  1280

  Período Alfonsino

  Compilación do Cancioneiro de Ajuda e as Cantigas de Santa Maria. En canto aos datos históricos, temos os reinados de Afonso X, Sancho IV en Castela e Afonso III en Portugal
 • Period:
  1280
  to
  1354

  Período dionisíaco

  Compilación do Cancioneiro Coloccí-Brancutti.
  Compilación do Cancioneiro da Vaticana.
 • 1354

  Morte de don Pedro

  Morte de don Pedro
  Morre don Pedro, conde de Barcelos e fillo do rei don Dinís
 • 1366

  Guerra Pedro e Henrique

  Guerra Pedro e Henrique
  Guerra de sucesión entre Pedro e Henrique de Trastámara
 • Period:
  1366
  to
  1369

  Escola galego-castelá

  Cancioneiro de Baena.
  Recolle as obras dos poetas da Escola galego-castelá.
 • Period:
  1465
  to
  1469

  Gran Guerra Irmandiña

  O campesiñado foi a vítima máis acusada dos abusos señoriais e, polo tanto, organizou varias revoltas contra a nobreza.
 • Period:
  1465
  to
  1483

  Escola castelá-portuguesa

  Formada por poetas portugueses que empregan tanto o castelán coma o portugués. As obras están recollidas no Cancioneiro de García de Resende
 • 1475

  Guerra Isabel e Xoana

  Prodúcese unha loita entre Isabel a Católica e Xoana a "Baltranexa", sucesora lexítima do trono de Castela
 • 1483

  Pardo de Cela

  Pardo de Cela
  Axustizamento do mariscal Pardo de Cela en Mondoñedo