Històries

Timeline created by Zhiyuan Lai
In History
 • El segle XVIII

  Hem après la temporada que ve després d'edat mitjana. Aquella situació social de l'Antic Règim. És una etapa molt important perquè va apareixer la Il·lustració, un corrent cultural i de pensament que va ser un clau per obrir les portes dels fets destacats de la història humana: Revolució Francesa, Revolució industrial, etc. També hem après una mica sobre la guerra de Successió.
 • La Revolució Industrial

  Invent de la màquina de vapor, indica el punt inici de una etapa nova: una començament de les tecnologies. També va aparèixer un pensament liberal, el pensament d'Adam Smith, creació de la ciència econòmica. Finalment, apareix moviments obrers, per exemple, doctrines socials.
 • Les revolucions dels segles XVIII i XIX

  En aquest tema, he de saber moltes grans revolucions de la història, com la Revolució Francesa,la gent lluiten per la democràcia i drets; Revolució Americana, després de ser les colònies d'altres països, lluitar amb la desigualtat; etapa napoleònica, governat per l'emperador Napoleón a una gran part d'Europa per impulsar les idees de la Revolució Francesa; Independència de Hispanoamèrica, etc.
 • La construcció de l'estat liberal espanyol i els origens del catalanisme

  En aquest tema hem après la situació d'Espanya en segle XIX. Amb el començament de la guerra del Francès; rei José I per la victoria de Napoleó; creació del Corts de Cadis i la Consititució de 1812; retornada de Ferra VII per la caiguda de l'imperi napoleònica; disolució del Corts de Cadis; regent Maria Cristina després de la mort de Ferra VII; guerra Carlina, guerra de moderats i progressistes; succeció de Alfonso XII; creació de la Restauració canovista.
 • L'era de l'imperialisme i la segona Revolució Industrial

  La Segona Revolució Industrial, millora del sector elèctric, del sector siderúrgic, i del sector químic; el creixement de les empreses i l'activitat financera; els factors que van impulsar l'imperialisme europeu: econòmic, polític, demogràfic, ideològic. Grans colònies, i formes de controlar.
 • La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa

  Aquest tema es pot dividir en dues parts: la part de la Primera Guerra Mundial, i la part de la Revolució Russa. En la PGM, hem de saber les causes, les grans etapes de la confrontació bèl·lica, i les conseqüencies. En la RR, hem de saber sobre la caiguda del tsarisme, causes de la RR, que va passar en la RR, i les conseqüencies de la RR, que va ser la creació de URSS.
 • El període d'entreguerres i la Segona Guerra Mundial

  Durant el període del confinament, aquest trimestre hem de aprendre en casa. L'evolució econòmica del període; el Crack del 29; creació de la feixista italià i alemanya; i les causes, desenvolupament i les conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
 • La Segona República i la Guerra Civil

  Aquest tema, hem de saber sobre les etapes de la Segona República,com la creació, el desenvolupament, etc. També hem de saber el cop al estat del Franco, que va provocar la guerra civil en España a través l'ajuda del Hitler i Mussolini.
 • La Guerra Freda i la descolonització

  Aquest és l'últim tema que fem. Hem de saber les causes de la guerra freda; quan va començar; els bàndols de capitalista, principalment EEUU, i d'altre de comunista, per URSS; hem de saber els fets importants que van fer en aquest període, com per exemple la crisi de míssils en Cuba, la guerra de Vietnam, etc. També hem de saber la descolonització, i els països del tercer món.