història dels metalls Aina Vivaracho

Timeline created by Aina Vivaracho Ruiz
 • 5,000 BCE

  Coure

  Coure
  El coure es va utilitzar per armes de combat com: punyals, puntes de fletxa, espases etc. També es va utilitzar per a l'agricultura co pals, pics...
  Augment demogràfic, es comencen a construir ciutats.
 • 4,000 BCE

  Fusió del coure

  Fusió del coure
  Es va descobrir que el punt de fusió del coure són als 1.084ºC.
 • 3,000 BCE

  Escriptura

  Escriptura
  S'inventa l'escriptura i s'acaba la prehistòria.
 • 2,000 BCE

  Fusió del bronze

  Fusió del bronze
  El bronze es fon als 1050ºC.
 • 1,000 BCE

  Bronze

  Bronze
  Amb els enfrentaments bèl·lics, l'home va haver de buscar nous metalls que tinguessin més resistència.
  El bronze és aliació de coure i estany.
  Es van realitzar espases, escuts, destrals, i puntes de fletxa.
  Es va desarrollar encara més la divisió del treball: ferrers, carpinters, soldats i labradors.
 • 1,000 BCE

  Fusió del ferro

  Fusió del ferro
  Es va descobrir que el ferro es fon a partir dels 1.538ºC.
 • AD 1

  Naixement de Crist

  Naixement de Crist
  Neix el nen Jesús i a partir d'aquell fet històric començem a contar els anys a partir de zero.
 • 1000

  La farga catalana

  La farga catalana
  La farga catalana era un establiment metalúrgic destinat a la producció de ferro a partir d'algun tipus de mineral amb una proporció aprofitable d'aquest metall.
 • 1000

  Ferro forjat

  Ferro forjat
  És un material derivat del ferro que poseeix la propietat de poder er forjat al roig, i s'endureix refredant-se ràpidament. Fon a temperatura major de 1.500ºC, és poc tenaç i pot soldar-se mitjançant forja.
 • Period:
  25,000 BCE
  to
  3,000 BCE

  Prehistòria

  Periode de temps desde la primera aparició de l'ésser humà fins l'invent de l'escriptura.
 • Period:
  25,000 BCE
  to
  8,000 BCE

  Paleolític

  La primera y més llarga estapa de la prehistòria. Es caracteritza perquè els seus estris estaven fabricats amb pedra tallada. Dura fins la invenció de l'agricultura i la ramaderia.
 • Period:
  8,000 BCE
  to
  5,000 BCE

  Neolític

  La segona etapa de la prehistòria es caracterita per utilitzar pedra polida per a les seves eines. Dura fins la invenció de l'agricultura i la ramaderia fins el descobriment dels metalls
 • Period:
  5,000 BCE
  to
  3,000 BCE

  Edat dels metalls

  La tercera i última etapa de la prehistòria es caracteritza per el descobriment del metalls ja que va influr molt en la manera de viure del humans.
 • Period:
  5,000 BCE
  to
  1,800 BCE

  Edat del coure

  Es va descobrir el coure.
 • Period:
  1,800 BCE
  to
  -800 BCE

  Edat del bronze

  Es descobreix el bronze.