Història de la Terra

Timeline created by maariaa99
  • James Hutton

    James Hutton
    És considerat el pare de la geografía moderna.
  • Lord Kelvin

    Lord Kelvin
    Va calcular que la terra es refredaria lentament en 20 milions d'anys.