Història de la Música

Timeline created by jnf1cb
In Music
 • 4,000 BCE

  Deus Egipcis

  Deus Egipcis
  La cultura de l'Antic Egipte es conforma a partir de la forma de vida, costums i tradicions existents en la societat egípcia de l'Antiguitat. Es va iniciar en el Neolític i va evolucionar al llarg de 3000 anys, fins a l'època romana, quan pràcticament va desaparèixer en adoptar la de l'Imperi romà, i sobretot els costums cristianes.
 • 4,000 BCE

  Cultura Xinesa

  Cultura Xinesa
  La cultura de la Xina és una de les cultures més antigues i complexes del món. Alguns dels exponents de la cultura xinesa són la seva mitologia, la seva filosofia, la seva música i el seu art.
 • Period:
  4,000 BCE
  to
  476

  Edat Antiga

 • 3,000 BCE

  India

  India
  La música de l'Índia inclou múltiples varietats de música tradicional, música pop i la música clàssica de l'Índia. Inclou la música clàssica indostaní i la música carnàtica i compta amb una història de diversos mil·lennis.
 • 2,000 BCE

  Jueus

  Jueus
  La música jueva és de gènere tant religiós com profà. Es tracta d'una música antiga i diversa, ja que ha rebut la influència dels llocs on van habitar els jueus de la diàspora.
 • 2,000 BCE

  Grecia

  Grecia
  La música de l'Antiga Grècia era un art que es trobava present en la societat de forma gairebé universal: en les celebracions, funerals, al teatre, a través de la música popular o mitjançant les balades que presentaven els poemes èpics. Representava, per tant, un paper clau en les vides dels habitants de l'Antiga Grècia.
 • AD 1

  Cristianisme

  Cristianisme
  La música cristiana és la música religiosa realitzada com a expressió del cristianisme. El terme abasta una gran diversitat d'estils musicals que contenen missatges bíblics o lletres d'adoració que tenen com a motivació principal la fe cristiana.
 • Period:
  476
  to
  1492

  Edat Mitjana

  La música medieval és la música europea escrita durant l'edat mitjana. Aquesta era comença amb la caiguda de l'Imperi romà, (amb la deposició l'any 476 de l'últim emperador de l'Imperi romà d'Occident) i acaba aproximadament a mitjans del segle XV. A nivell musical, establir el final de l'era medieval i el començament del Renaixement és indubtablement arbitrari, però s'acostuma a posar la frontera al voltant de l'any 1400.
 • 1200

  Renaixament

  Renaixament
  La música renaixentista és la música europea escrita durant el Renaixement, des de l'any 1400 fins al 1600 aproximadament. Definir l'inici de l'era amb precisió és difícil, donada la manca de grans canvis existent en el pensament musical del segle XV. A més, el procés pel qual la música va adquirir les seves característiques renaixentistes va ser gradual i els musicòlegs han situat els seus inicis, com a més prest cap al 1300, i com a més tard, al voltant del 1470.
 • Period:
  1453
  to

  Edat Moderna

  va començar a néixer un nou sistema econòmic, el mercantilisme. En aquesta perspectiva, l'edat moderna seria el període dels valors de la modernitat (el progrés, la comunicació, la raó) enfront del període anterior, l'edat mitjana, que el tòpic identifica amb un parèntesi històric dominat per l'endarreriment cultural i social, i l'obscurantisme. L'esperit de l'edat moderna buscà el seu referent en un passat anterior, l'edat antiga.
 • Period: to

  Barroc

  La música barroca és un estil musical europeu que abasta tot el segle XVII i la primera meitat del XVIII. Durant aquest període s'estabilitzarà l'afinació dels instruments, la notació, s'aniran preferint els modes major i menor sobre els antics modes eclesiàstics i es tendirà a una consciència més vertical de la música, l'harmonia, originant així l'estil tonal.
 • Barroc

  Barroc
  La música barroca és un estil musical europeu que abasta tot el segle XVII i la primera meitat del XVIII. Durant aquest període s'estabilitzarà l'afinació dels instruments, la notació, s'aniran preferint els modes major i menor sobre els antics modes eclesiàstics i es tendirà a una consciència més vertical de la música, l'harmonia, originant així l'estil tonal.
  Instrument: Clavicèmbal, orgue (màxima esplendor de l'església)
 • Period: to

  Clasisisme

  Comença la Opera. Bach va fer un llibre que centra les bases de la música fins avui
 • Period: to

  Romanticisme

  El romanticisme va ser un moviment tant cultural com polític que s'originà a Alemanya a final del segle XVIII, inicialment com a moviment literari, però que ràpidament passà a influenciar totes les arts.
 • Inici del Jas

  Inici del Jas
  El jazz és un estil musical nascut a Nova Orleans (Louisiana, Estats Units d'Amèrica) a principis de la dècada del 1900, on es barreja una rítmica pròpia dels afroamericans dels Estats Units (blues, principalment, però també les work songs, el ragtime, les cançons dels "Minstrels") amb una instrumentació i una tímbrica genuïnes de les bandes de carrer (trompeta, corneta, clarinet, trombó, tuba, baix, bombo i platerets).