História de l'empresa

Timeline created by Miguel Daniel
In History
 • Period:
  Jan 1, 1501
  to

  Mercantilisme

  Segle XVI - XVIII
  - Es va instaurar el capitalisme mercantil: Activitat económica básica.
  - Empresa comercial: Unitat organitzada que es dedicaba a desenvolupar el comerç internacional.
  -Es basava en dos principis fonamentals:
  1) La riquesa d'un Estat depenia de la quantitat de metalls preciosos de què disposés.
  2) Calia promoure el comerç exterior i mantenir una balança de pagaments positiva vegeu: "https://ca.wikipedia.org/wiki/Mercantilisme"
 • Period: to

  Capitalisme Industrial

  Segle XIX
  - van nèixer les empreses industrials: Unitats económiques de producció.
  -El treball es van tornar més mecànic, per tant el capital humà va incrementar.
  -El creixement económic de les empreses es va accelerar i per conseqüència, es van establir les priemeres grans societats. Vegeu: "https://socials-singuerlin.jimdofree.com/hist%C3%B2ria-contempor%C3%A0nia/la-industrialitzaci%C3%B3/capitalisme-industrial/"
 • Period: to

  Capitalisme Financer

  Segle XX
  -Es plasma la necessitat de diferenciar entre les figures del empresari i dels propietaris del capital.
  -L'empresa es converteix en una unitat financera ja que necessitaben trobar noves fonts de financiació per poder incorporar les innovacions tecnológiques.
  -La necessitat del capital van portar amb ell el desenvolupament del crèdit financer.
  - El capital es dividía en accions que es compreven y es veníen en la bossa de valors. Vegeu:: https://ca.wikipedia.org/wiki/Capital_financer
 • Period: to

  Empresa Actual

  Segle XXI -L'empresa té una responsabilitat social amb l'entorn que condicionen la seva activitat.
  -Està format per elements interrelacionats que tenen influències directes: Factors demogràfics, tecnológics, legals, competidors, Intermediaris, entitats financeres... vegeu:"https://ca.wikipedia.org/wiki/Capitalisme"