Geokronoloogiline skaala Brigite A

Timeline created by facebooker_2338277363166921
 • 4,600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Maa kujunemine, vulkaaniliselt aktiivne, sagedased meteoriidisajud, kujunesid algne maakoor, atmosfäär ja hüdrosfäär. Sellest perioodist on säilinud kivimid Kanadas, Gröönimaal ja Austtraalias.
 • 4,500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Planeet Maaga põrkas kokku suur taevakeha
 • 4,000 BCE

  Arhaikum

  Arhaikum
  Meredes arenesid algelised eluvormid, vanimad leitud stromatoliidid-mikroorganismide, sh tsüano- ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised.
 • 3,800 BCE

  Elu teke

  Elu teke
 • 2,500 BCE

  Proterosoikum

  Proterosoikum
  Tänu tsüanobakterite elutegevusele suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus , toimus mitu suurt jäätumist, ilmus pehmekehaline Edicara elustik.
 • 2,100 BCE

  Mitmerakuliste organismide teke

  Mitmerakuliste organismide teke
 • -570 BCE

  Esimesed mereselgrootud

  Esimesed mereselgrootud
 • -542 BCE

  Kambrium

  Kambrium
  Tekkisid kõik peamised organismide ehitustüübid, kasvas planktiliste vetikate hulk, ilmusid käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused, paljudel loomadel kujunes mineraalne toes.
 • -505 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • -485 BCE

  Ordoviitsium

  Ordoviitsium
  Ilmusid esimesed maismaataimed, kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõpul toimus kliima kiire jahenemine, mis lõppes jääajaga, paljud madalmered muutusid maismaaks, elualade vähenemine tõi kaasa mereelustiku massilise väljasuremise.
 • -470 BCE

  Esimesed maismaataimed

  Esimesed maismaataimed
 • -443 BCE

  Silur

  Silur
  Soojades meredes kujunesid käsnad, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad, maismaad hakkasid asustama ka loomad, nende hulgas tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • -419 BCE

  Devon

  Devon
  Troopikameredes elasid käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid ning merede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffle, paljusid meresid ja jävi asustanud kalad kasvasid väga suureks, tekkisid esimesed metsad, ilmusid esimesed kahepaiksed.
 • -408 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
 • -380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • -350 BCE

  Karbon

  Karbon
  Maismaad katsid võimsad metsad, üleujutatavatel mererannikutel ja jõelammidel kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed, maismaal elas rohkesti lülijalgsed, osal putukatel tekkis lennuvõime, maismaale ilmusid esimesed roomajad
 • -320 BCE

  Esimesed roomajad

  Esimesed roomajad
 • -300 BCE

  Perm

  Perm
  Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean, hiidmandri siseala oli kaetud kuiva kõrbega, maismaaloomastikus olid ülekaalus roomajad, suurenes paljasseemnetaimede ja luukalade osakaal, ajastu lõppes suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% kõgist Maad asustanud liikidest.
 • -250 BCE

  Triias

  Triias
  Permi ajastu lõpul toimunud väljasuremisest taastumiseks kulus elustikul kuni 10 miljonit aastat, ilmusid esimesed dinosaurused, ilmusid ka esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • -240 BCE

  Esimesed dinosaurused

  Esimesed dinosaurused
 • -200 BCE

  Imetajate ilmumine Maale

  Imetajate ilmumine Maale
 • -200 BCE

  Juura

  Juura
  Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad, ookeanides elas rohkelt merelisi roomajaid- ihtüosaurusi ja plesiosaurusi, meredes elasid tänapäevast tüüpi kalad, suur osa maismaast oli kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga
 • -150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • -145 BCE

  Kriit

  Kriit
  Ilmusid esimesed õistaimed, ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, ammoniitide ja rudistidega, maismaal valitsesid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid, ajastu lõpul toimunud väljasuremise käigus hävisid dinosaurused, paljud merelised roomajad jt.
 • -140 BCE

  Esimesed õistaimed

  Esimesed õistaimed
 • -100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • -66 BCE

  Paleogeen

  Paleogeen
  Peale dinosauruste väljasuremist algas lindude ja imetajate kiire evolutsioon, ajastu alguse kliima oli soe ja niiske, kliima hakkas jahenema ning valdavaks muutusid heitlehelised taimed, kujunesid ulatuslikud rohumaad-preeriad ja savannid, mis asendasid seniseid metsi.
 • -65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
 • -23 BCE

  Neogeen

  Neogeen
  Hakkasid levima konnad, maod, rotid, hiired ja laululinnud. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud, Aafrikas ilmusid esimesed hominiidid, Maa kliima jahenes tuues kaasa korduvaid jääaegu.
 • -5 BCE

  Esimesed hominiidid

  Esimesed hominiidid
 • -2 BCE

  Kvaternaar

  Kvaternaar
  Ilmusid inimese vahetud eellased, on välja surnud mitmed imetaja- , näiteks mammut ja karvane ninasarvik, ja linnuliike, näiteks dodo ja moa.
 • Period:
  4,600 BCE
  to
  4,000 BCE

  Hadaikum

 • Period:
  4,000 BCE
  to
  2,500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • Period:
  2,500 BCE
  to
  -542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period:
  -542 BCE
  to
  -252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaegkond

 • Period:
  -252 BCE
  to
  -66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • Period:
  -66 BCE
  to
  -1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond