Fra union til selvstendig nasjon 1814-1905

Timeline created by TheSwaggyBoss
In History
 • Søren Jaabæk ( 1814-94)

  Han ble kalt for "Neibæk" i stortinget fordi han stemte nei til alt som kunne øke statens utgifter. Han tik over som leder for bøndene da Ueland døde.
 • Johan Sverdrup (1816-92)

  Han blir regnet som grunnleggeren av parlamentarismen i Norge. Han var utdannet advokat i Larvik. Han ble valgt inn på stortinget for første gang i 1851. Han ville at stortinget skulle få mer å si over landets politikk.
 • Marcus Thrane

  Han var en sosialistisk agitator og grunnlegger av den såkalte thranebevegelsen. Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848 og kjempet for allmenn stemmerett, frihandel og bedre allmueskole.
 • Henrik Ibsen

  Han var en nork dramatiker og lyriker. Han har hatt en stor betydning narsjonalt og internasjonalt, og antas å være den mest dramatikeren i verden, til å med mer en William Shakespeare.
 • Edvard Grieg

  Han var en norsk narsjonalromantisk komponist. Han var den norske komponisten som har fått størst internasjonalt gjennomslag. Hans mest kjente verk er trolig klaverkonserten i a-moll.
 • Christian Michelsen

  I 1905 ble han statsminister i Norge. Regjeringen hans besto av både høyre- og venstrefolk som var mot unionen med Sverige. Stortinget vedtok nå en lov om å opprette et eget norsk konsulatvesen.
 • Kong Haakon 7.

  Var Norges konge fra 1905-1957. Han ble døpt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel, men gikk under navnet Carl og var prins av Dannmark.
 • Parlamentarismen

  Den ble innført som sedvane i 1884. Først i 2007 vedtok stortinge en grunnlovsendring som sa at parlamenarismen skulle nedfelles i Grunnloven .Den har vært gjeldene praksis fram til 2007 og gjeldene lov etter 2007.
 • Det norske arbeiderpartiet

  Partiet ble stiftet for å organisere arbeidstakere og fagbevegelsen til kamp for et mer rettferdig, og sosialistisk samfunn. I mellomkrigstiden gjennomgikk partiet to partisplittelser som bidro til å avklare partiets ideologi som reformorientert og sosialdemokratisk,
 • Kvinner fikk allmenn stemmerett

  Kvinnene hadde kjempet lenge med å få stemmerett i Norge. Kvinnebevegelsen hadde kjempet om dette i over 30 år. De første kravene om stemmerett i Norge ble reist på 1880-årene.
 • Period: to

  Tidslinje