Fisica,Química

Timeline created by aniolassooo123
 • Atom

  L'àtom va ser descobert l'any 1803 per Jhon Dalton,el qual imaginava els atoms com a esferas petitas
 • Àtom

  Àtom
  Va ser el primer model atomic en bàses científiques,va ser descubert per Jhon Dalton
 • Proto

  Proto
  Va ser descubert per Eugen Goldstein i va ser nombrat per ernest rutherford
 • Model atòmic de Rutherford

  Model atòmic de Rutherford
  Model atòmic de Rutherford es un model atómico o teoría sobre l'estructura interna de l'àtom
 • El Model atòmic de Thomson

  El Model atòmic de Thomson
  El Model atòmic de Thomson, és el model que proposà segle xx J. J. Thomson per descriure l'estructura dels àtoms
 • Model atòmic de Bohr

  Model atòmic de Bohr
  El model atòmic de Bohr és un model que representa, de manera gràfica, la matèria en la seva dimensió atòmica, proposat pel físic danès Niels Bohr
 • La teoría de la relativitat

  La teoría de la relativitat
  Va ser una teorá publicada per Albert Einstein i s'utilitza per a referir-se a les transformacions matemàtiques que cal aplicar per a descriure els fenòmens en diferents sistemes de referència
 • Neutró

  Neutró
  El neutró va ser descobert per James Chadwick
 • Positró

  Positró
  El va descobrir Carl David Anderson, va ser un físic estadounidens que va descobrir el positro en 1932 i el muon en 1936
 • Formació Del CERN

  Formació Del CERN
  Fundat el 1954 per 12 països europeus, el CERN és avui en dia un model de col·laboració científica internacional i un dels centres d'investigació més importants del món
 • Neutr

  Neutr
  Els seus descobridors vam ser Clyde Cowan y Frederick Reines,i van demostrar la seva existencia experimentalment
 • Quarks

  Quarks
  El quarks vca ser descobert per Murray Gell-Mann ,te una categoría +2/3 e, −1/3 e
 • L'LHC

  L'LHC
  Es un acelerador de partícules de tipus col·lidor, construït per l'Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN)