Evolució del Llatí

Timeline created by mgimiso
In History
 • Period:
  -600 BCE
  to
  -101 BCE

  Llatí Arcaic

  És la llengua dels primers textos escrits en llatí, a les inscripcions més antigues i també és el període de formació i consolidació del llatí com a la llengua literària. És molt important la influència del grec com a model literari.
 • Period:
  -100 BCE
  to
  99

  Llatí Clàssic

  El llatí és una llengua apta per a totes les necessitats d’expressió i que configura una literatura llatina pròpia a tots els gèneres
 • Period:
  99
  to
  299

  Llatí Postclàssic

  El llatí literari manté la forma del període anterior, però es va diferenciant cada vegada més del llatí parlat a diferents parts de l’imperi
 • Period:
  299
  to
  699

  Llatí tardà

  S’accentuen les diferències entre llatí literari i llatí vulgar per una banda, i entre varietats dialectals geogràfiques.
 • Period:
  699
  to
  1399

  Llatí Medieval

  A diferència entre llatí literari i llatí vulgar es converteix en l’oposició llatí / romanç (llengua romànica derivada del llatí, però podem dir que ja no és llatí. El llatí es conserva en usos cultes i com a llengua de l’església
 • Period:
  1400
  to

  Neollatí

  El llatí clàssic reviu al Renaixement, i Ciceró i altres autors clàssics serveixen de model per a escriptors de tota Europa