Den Kolde Krigs begyndelse 1945-1955

Timeline created by facebooker_10207112017296550
 • Folkeforbundets oprettelse

  Folkeforbundet blev oprettet men blev et fejlslagent projekt
 • Møde i Teheran

  Møde mellem de tre store i Teheran
 • Møde i Jalta på Krim ved Sortehavet

  Møde i Jalta mellem de tre store
 • FN-traktatet

  Traktat oprettet af FN d. 25. april 1945 i San Fransisco for at forhindre krig landene imellem
 • 2. Verdenskrig slutter

  D. 8. maj 1945 slutter 2. Verdenskrig officielt da Berlin overgiver sig
 • Møde i Postdam

  Postdam-mødet fandt sted efter at Tyskland havde overgivet sig
 • Churchills tale i Fulton

  Churchill holdt d. 5. marts talen hed officielt The Sinew of Peace, men er senere hen blevet kendt som Fulton-talen eller Jerntæppetalen
 • Trumandoktrinen

  Tale til Kongressen af Harry S. Truman. Handlerom hjælp til Grækenland og Tyrkiet, han vil bevillige penge til landene så de kan blive uafhængige.
 • Krigserklæring

  Præsident Trumans budskab til Kongressen d. 12. marts 1947 er blevet kaldt den kolde krigs krigserklæring
 • Marshall talen

  George Marshall, USA's udenrigsminister taler d. 5. juni 1947 på Harvard universitetet om de økonomiske tilstande i Europa - hård vinter og høsten slog fejl
 • NATOs oprettelse

  NATO, et forssvarssamarbejde blev oprettet. En diplomatisk/militær hård magt
 • Period: to

  Blokdannelse

  Begyndende blokdannelse i øst og vest
 • Period: to

  Koreakrigen

  Truman holder tale d. 27. juni 1950 om første angreb
  Sovjet har brudt FN's sikkerhedsordre
  En kommentar på Trumans tale af den kinesiske udenrigsminister, Chou En-Lai d. 28. juni 1950
  Der blev indgået våbenvile d. 27. juni 1953
  Det russike svar på den amerikanske henvendelse kommer d. 29. juni 1950
 • Period: to

  Et opdelt Berlin

  Berlin er opdelt i øst og vest. Natten til d. 13. august 1961 blev adgangen fra Østberlin til Vestberlin spærret