Μ. Αλέξανδρος

Timeline created by hareas15
In History
  • 356

    γέννηση Μ.Αλεξάνδρου

    Ο Φίλιππος βασιλιάς της Μακεδονίας και η Ολυμπιάς, πριγκίπισσα των Μολοσσών έφεραν στον κόσμο τον Αλέξανδρο.