Bloc 9

Timeline created by 4B David. M
In History
 • Tractat de Fontaineblau

  Acord entre Espanya i França segons el qual el rei espanyol carles IV permetia que els tropes napoleoniques podien travesar espanya per envair portugal, que incomia el bloqueig....
 • Period: to

  Guerra del frances o de la independencia

  enforntament entre espanya i frança quan napoleó ocupa espanya. Els patriotes....
 • Period: to

  La restauracó de l' absolutisme

  El mes de març de 1814, Ferran VII va tornar a Espanya. Els liberals esperaven que el rei jurés la Constitució de Cadis i els servils,que l' abolís i restaurés l' Antic Règim.El rei, amb el suport dels servils, va derogar la constitució i les reformes aprovades durant la guerra. Va restaurar els privilegis del clergat i la noblesa i els va dispensar de pagar impostos. Era un retorn a l´ Antic Règim. Ferran VII va governar de manera absoluta durant sis anys.
 • Period: to

  El Trienni Liberal

  El 1820 va triomfar un pronunciament liberal dirigit pel tinent conronel Rafael del Riesgo,que va proclamar la Constitució de 1812 a Las cabezas de san Juan(Sevilla). El rei va haver de jurar la Constitució, alliberar els presos polítics i convocar eleccions per reunir les corts. Entre 1820 i el 1823, els liberals van restaurar les reformes que s' havien aprovat a Cadis i van formar la Milícia Nacional per defensar el règim liberal per les armes,si calia.
 • Period: to

  La Dècada Ominosa

  La tornada al poder de Ferran VII va coincidir amb una greu crisi interna. La Hisenda no tenia fons i la pèrdua de l' imperi americà va agreujar encara més la crisi econòmica.Davant d' aquesta situació, el rei va intentar modernitzar el govern mitjançant la creació d'un consell de ministres que substituís la ca camarilla que fins aleshores li havia donat suport, però això va disgustar els nobles del seu entorn.
 • Period: to

  La primera guerra Carlina

  Quan Ferran VII va morir el 1833, la seva vídua, Maria Cristina, es va fer càrrec del govern perquè la princesa Isabel només tenia tres anys.Al seu entorn, Carles es va proclamar rei d'Espanya. D' aquesta manera va esclatar la primera guerra Carlina. La guerra no només va ser un conflicte dinàstic, sinó també un enfrontament ideològic entre dos bàndols els liberals i els carlins.
 • Period: to

  El triomf del liberalisme

  Durant el regnat d'Isabel II (1833-1868) es construeix l'Estat liberal a Espanya. Després de l'estira i arronsa entre liberals i absolutistes durant el regnat de Ferran VII, el conflicte dinàstic que va donar lloc al carlisme va afavorir el pas de l'absolutisme al liberalisme. El carlisme representava la voluntat conservadora, la ideologia absolutista. Davant les apiracions dels carlins, a la regent Maria Cristina no li va quedar altre remei, si volia mantenir el tron per la seva filla.
 • Period: to

  La Dècada Moderna

  Durant els deu primers anys del regnat d' Isabel,els progressistes van estar al marge del govern i van governar només els moderats.El general Narváez va ser l'home fort del període i la peça clau de la governabilitat va ser la Constitució de 1845, un text conservador que limitava molt els drets dels ciutadans.La Dècada Moderada va acabar el 1854 amb un cop d'estat dirigit pel general O' Donnell.
 • Period: to

  El Bienni Progressista i la Unión Liberal

  Després del pronunciament de Vicálvaro, el poder va recaure en mans del progressistes,que continuaven liderats per Espartero i que disposaven del suport d' un partit de centre patrocinat pel general O'Donnell,la Unió Liberal
 • Period: to

  La crisi final del regnat d'isabel II

  El Regne constitucional d'Espanya fou l'estructura política de monarquia constitucional que adoptà la Monarquia Espanyola després de la mort de Ferran VII de Castella el 1833 i la promulgació de la Constitució espanyola de 1837. Acabada la Guerra del Francès (1808-1814) el retorn al tron de Ferran VII de Castella suposà la derogació de la Constitució Espanyola de 1812 elaborada a les Corts de Càdis i la restitució de la monarquia absoluta borbònica.
 • Period: to

  La primera República

  La Primera República Espanyola va ser el règim polític que hi va haver a Espanya des de la seva proclamació per les Corts Generals, l'11 de febrer de 1873, fins al 29 de desembre de 1874, quan el pronunciament del general Martínez-Campos va donar inici a la Restauració borbònica. El primer intent republicà en la història d'Espanya fou una experiència curta, caracteritzada per la inestabilitat política. En els seus primers onze mesos es varen succeir quatre presidents del Poder Executiu.