ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Timeline created by theop
 • -462 BCE

  Άμεση Δημοκρατία-- Αρχαία Ελλάδα

  Άμεση Δημοκρατία-- Αρχαία Ελλάδα
  Με νόμο αναγνωρίζονται τα δικαιώματα της ίσης μεταχείρισης των πολιτών(ισονομία) και της ίσης δυνατότητας λόγου(ισηγορία)
 • 1215

  Magna Charta

  Magna Charta
  Με τη Magna Charta κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των ευγενών απέναντι στην απόλυτη εξουσία του Βασιλιά της Αγγλίας.Όλοι οι άνθρωποι στην Αγγλία θα είχαν κάποια δικαιώματα τα οποία ο βασιλιάς δε θα μπορούσε να καταπατήσει. Η Magna Carta τόνιζε ότι ακόμη και ο βασιλιάς έπρεπε να υπακούει στο νόμο.
 • Αμερικάνικη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

  Αμερικάνικη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
  Ψηφίζεται η Αμερικάνικη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας από τους αντιπροσώπους των 13 Αμερικανικών πολιτειών
 • Γαλλική Επανάσταση

  Γαλλική Επανάσταση
  Με τη Γαλλική Επανάσταση ψηφίζεται η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κατοχυρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα
 • Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα

  Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα
  Ο Ρήγας συντάσσει σχέδιο Συντάγματος που περιλαμβάνει διακήρυξη ανθρώπινων δικαιωμάτων
 • Σύνταγμα του 1844 στην Ελλάδα

   Σύνταγμα του 1844 στην Ελλάδα
  Το Σύνταγμα αυτό αποκαθιστούσε τη Συνταγματική Μοναρχία και βασίστηκε στο Γαλλικό Σύνταγμα του 1830 και στο Βελγικό Σύνταγμα του 1831.
 • Σύνταγμα του 1864 στην Ελλάδα

   Σύνταγμα του 1864 στην Ελλάδα
  Εισήγαγε τον θεσμό της βασιλευομένης δημοκρατίας.
 • «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας» του 1927

   «Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας» του 1927
  Το πολίτευμα μετατρεπόταν σε αβασίλευτη κοινοβουλευτική δημοκρατία
 • Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων

  Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων
  Η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων προστατεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου μετά τον β΄παγκόσμιο πόλεμο και την ίδρυση του ΟΗΕ
 • Ελληνικό Σύνταγμα του 1975

  Ελληνικό Σύνταγμα του 1975
  Το πολίτευμα της Ελλάδας μετατράπηκε ξανά σε αβασίλευτη δημοκρατία μετά την πτώση της χούντας των συνταγματαρχών. Ισχύει σήμερα όπως αναθεωρήθηκε το 1986, το 2001 και το 2008.Το πολίτευμα της Ελλάδας μετατράπηκε ξανά σε αβασίλευτη δημοκρατία.