AJALUGU PRIMA 2020

Timeline created by kailre
In History
 • Saksamaa ja Austria- Ungari vaheline sõjaline liit

  Saksamaa ja Austria- Ungari vaheline sõjaline liit
  tekib sõjaline liit Prantsusmaa ja Venemaa vastu
 • Kolmikliidu teke

  Kolmikliidu teke
  (keskriigid)
  Sm ja Aus-Ung liitub Itaalia
  riikideblokk esimeses maailmasõjas
 • Prantsusmaa ja Venemaa sõjaline liit

  keskriikide vastu
 • "Entente Cordiale"

  "südamlik leping"
  Prantsusmaa ja Inglismaa sõlmisid liidu video Entente ja Kolmikliidu kohta
  https://www.youtube.com/watch?v=xaYAuo_HKww
 • Period: to

  Vene-Jaapani sõda

  relvakonflikt Venemaa Keisririigi ning Jaapani vahel.
  Sõja alguseks peetakse Jaapani rünnakut Venemaa sadamalinnale Port Arthurile. Kolm tundi hiljem teatas Jaapan ametlikult sõjategevusest Venemaa Keisririigi suhtes.
  Sõja lõpetas Portsmouthi rahu, mis sõlmiti 5.09.1905. Sõja võitjaks on arvatud Jaapanit, kes rahulepingu sõlmimisel sai endale juurde mitmeid uusi maa-alasid: Mandžuurias, Lõuna-Sahhalini ja Kuriili saared ja ülemvõimu Koreas. https://www.youtube.com/watch?v=vS-N_IPCRSc
 • Period: to

  Maroko kriis I

  osapooled: Prantsusmaa, Saksamaa, Maroko
  põhjus: Prantsusmaa tahtis entente cordiale lepingut Maroko suhtes ellu viia ja survestas alluvust
  https://www.history.com/this-day-in-history/the-first-moroccan-crisis
 • tekkis liit Antant

  tekkis liit Antant
  venemaa ja inglismaa sõlmisid liidu
  teine riikideblokk esimeses maailmasõjas
 • Period: to

  Bosnia kriis

  osapooled: Aus-Ung ja Bosnia
  põhjus Aus-Ung annekteeris Bosnia
  video kriisi kohta: https://www.youtube.com/watch?v=MD4P5T4mVbw
 • Maroko kriis II

  kestis: aprill- november 1911
  osapooled: Prantsusmaa, Maroko, Saksamaa
  põhjus: puhkes ülestõus ja Prantsusmaa okupeeris pealinna https://www.history.com/this-day-in-history/second-moroccan-crisis
 • Hiina Vabariik

  Kukutati Qingi dünastia (eesotasas Sun Yatsen) ja kuulutati välja vabariik
  Kuid Hiinal ei õnnestunud luua ühtset keskvõimu. Maa jagunes sõjapealike valduses olevateks provintsideks, mis omavahel alatihti sõdisid.
  Sun Yatsen alustas Hiina natsionalistide parteid, tema reeglid põhinesid kolmel põhimõttel:
  1) natsionalism (Qingi kukutamine ja kaubandusõiguste taastamine lääneriikidelt)
  2) demokraatia, liberaalne esindusvalitsus
  3) tööstussotsialism ja maareform
 • Period: to

  Balkani sõjad

  I Balkani sõda:10.1912- 05.1913
  II Balkani sõda: juuni- august 1913
  osalised: Serbia, Bulgaaria, Makedoonia, Türgi, Rumeenia, Kreeka esimene sõda: https://www.youtube.com/watch?v=0LvLr1UjCVw
  teine sõda: https://www.youtube.com/watch?v=q3n0cQXNEEw
 • Tannenbergi lahing

  kestis: 23.-30. august 1914
  esimene lahing idarindel
  https://www.worldatlas.com/articles/what-was-the-battle-of-tannenberg.html
 • Franz Ferdinandi atentaat

  Franz Ferdinandi atentaat
  esimese maailmasõja tekke ajend artikkel atentaadi kohta:
  https://www.history.com/news/the-assassination-of-archduke-franz-ferdinand
 • I ms algus

  Aus-Ung kuulutab Serbiale sõja
 • Period: to

  esimene maailmasõda

  osapooled: antant vs keskriigid
  ajend: Franz Ferdinandi atentaat
  põhjused: imperialistlik poliitika, keskriigid vs antant, šovinism, sõjatööstuse ja tehnoloogia areng, sõjaentusiasm ning suurriikide vahelised lahkarvamused. World War I in colour: https://www.youtube.com/watch?v=ecXUU_S6GO4&list=PL3oTh7HxUAl8bQaivsT12gUb7Q-35uncj
  kokkuvõtlik video: https://www.youtube.com/watch?v=SLj5r2nZHB8
 • saksamaa -> venemaa

  Saksamaa kuulutab sõja Venemaale. Venemaa koondas vägesid Aus-Ung vastu ja Saksamaale see ei sobinud.
 • saksamaa ->prantsusmaa

  saksamaa kuulutab prantsusmaale sõja
  Saksamaa sõjaplaan nägi ette Antant riikidest prantsusmaa purustamist esmakorras
 • Somme'i lahing

  kestis: 1. juulist 18. novembrini 1916
  prantslaste, inglaste ja sakslaste vahel läänerindel. https://www.worldatlas.com/articles/what-was-the-battle-of-the-somme.html
 • Verduni lahing

  Verduni lahing
  kestis: 21. veebruar – 16. detsember 1916
  saksamaa vs prantsusmaa
  See oli kogu sõja üks suuremaid maismaalahinguid. https://www.ohtuleht.ee/942284/seitse-asja-mida-sa-toenaoliselt-verduni-lahingu-kohta-ei-teadnud
  https://www.worldatlas.com/articles/the-battle-of-verdun.html
 • Period: to

  Venemaa kodusõda

  Enamlaste võimuletulek toob kaasa selle, et siseselt ei tunnistata enamlaste võimu. Russian civil war in 3 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=kHXXtzuUzGQ
 • Balkani rinne väljub sõjast

  sügisel Türgi, Bulgaaria, Aus-Ung sõlmivad Antantiga rahu
 • Riisimässud Jaapanis

  riigi kiire arenemine tõi kaasa endaga probleeme sisepoliitikasse:
  aasta riisi mässud -> protestid riisi hinna tõusu vastu
 • Suurbritannia valimisreform

  valimisreform- suurendati valimisõiguslike isikute arvu pea kolmekordselt.
  Tööliste osatähtsuse suurenemine valijate hulgas tugevdas Tööpartei ehk leiboristide positsioone
  Välispoliitika: sunnitud tegelema impeeriumi rahvaste iseseisvuspüüetega
 • Brest-Litovski rahuleping

  Brest-Litovski rahuleping
  kirjutati alla 3. märtsil 1918 Brest-Litovskis Venemaa Nõukogude Vabariigi ja Nelikliidu (Keskriikide) vahel Venemaa Esimesest maailmasõjast väljumise kohta.
  - lõpetas sõja idarindel
  Nõukogude Venemaa oli sunnitud selle rahulepinguga loovutama Soome, Eesti, Läti, Ukraina, Leedu ja Poola.
 • Compiegne'i vaherahu

  Antanti ja Saksamaa vahel Prantsusmaal Compiegne'i linna lähedal sõlmitud kokkulepe (vaherahu), mis lõpetas sõjategevuse Läänerindel.
 • loodi Rahvasteliit

  loodi Rahvasteliit
  valitsustevaheline rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi Esimese maailmasõja lõpetanud Pariisi rahukonverentsi tulemusel. See oli esimene ülemaailmne organisatsioon, mille põhiülesanne oli tagada maailmarahu.
 • Period: to

  Pariisi rahukonverents

  kutsuti kokku pärast esimest maailmasõda ja töötas, et leppida kokku rahulepingu tingimustes. Selle istungeid peeti Versailles' lossis, seepärast nimetatakse Pariisi rahukonverentsi vahel ka Versailles' rahukonverentsiks. Saksamaa pidi Versailles' rahulepingus nõustuma kõige raskemate tingimustega, kuna ta kuulutati sõjasüüdlaseks. https://www.youtube.com/watch?v=o1IFePaNENQ
 • USA kuiv seadus

  kehtestati USAs Keeld, mis muutis alkoholi tootmise, transportimise ja müümise illegaalseks. Nendest keeldudest hoolimata oli publiku poolt alkoholile suur nõudlus. See olukord tekitas õhkkonna, mis sallis kuritegevust, mis võimaldas publikule alkoholi kättesaadavust. https://www.youtube.com/watch?v=_uU9GMJ8a5w
 • Versailles' rahu

  sõlmiti liitlasriikide ja Saksamaa vahel Prantsusmaal Pariisis Versailles' lossi Peeglisaalis ja jõustus 10. jaanuaril 1920. https://www.youtube.com/watch?v=vrYhLNQMRro
 • Period: to

  Fašistlik Itaalia

  Pariisi rahukonverentsil ei võtnud Antandi osapooled Itaaliat võrdväärse partnerina ja jätsid itaallased ilma lubatud aladest. Itaalia majandus oli pärast sõda kaoses, valitses suur tööpuudus, mida nõrgad koalitsioonivalitsused ei suutnud leevendada. Üha rohkem tekkis tööliste ja muude rahulolematute väljaastumisi, mida torkisid tagant kommunistid. https://www.syg.edu.ee/oppematerjalid/ajalugu/merje_oopkaup/fashitaalia.html
 • Period: to

  NSVL

  Venemaal kehtestati kommunistlik diktatuur relvastatud riigipöördega, sellele järgnenud verise kodusõjaga.
 • Rahu säilitamise seadus Jaapanis

  see lubas pikki vanglakaristusi või isegi surmanuhtlust kõigile, kes korraldasid keiserliku valitsussüsteemi või eraomandi vastu. Ülemaailmne majanduskriis ei jätnud Jaapanit puutumata. Paljud hakkasid kahtlema kapitalismi ja demokraatia võimekuses.
 • Sun Yatseni surm

 • Period: to

  Hiina kodusõda

  kindral Chiang Kai-Shek alustas sõjapealike vastu kodusõda.
  probleemiks olid nii kommunistid, kui ka jaapanlased. Guangzhou valitsust esialgu toetanud kommunistid lõid lahku ja kuulutasid välja Lõuna-Hiinas Hiina Nõukogude Vabariigi. Kommunistid ei lasknud Kai-Shekil vastu astuda jaapanlastele.Nad korraldasid rünnakud Jaapani ja lõpuks Hiina valitsuse vägede vastu https://kailiis45.wixsite.com/website/post/kriisid-hiinas
  https://www.youtube.com/watch?v=UUCEeC4f6ts
 • Lahoori kongress

  Esimest korda nõudis India seal täielikku iseseisvust.
  Sellele järgnesid suured meeleavaldused ja protestid.
 • Period: to

  suur depressioon

  Teisele maailmasõjale eelnenud aastakümnel maailma haaranud majandussurutis, mis enamikus riikides sai alguse 1929. aastal, pärast 29. oktoobri börsikrahhi Ameerika Ühendriikides. Suur depressioon oli pikim majandussurutis 20. sajandil. https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
 • must teisipäev

 • India soolamarss

 • Mandžuuria hõivamine

 • Lõuna-Aafrika Unioon saavutas täieliku sõltumatuse

  kujunes välja Aafrika kõige jõukam, arenenum maa, kuid ¾ elanikkonnast, milleks olid põlisrahvad, jäid õiguslikult alaväärsesse seisundisse.
 • Franklin D. Roosevelt - "Uus kurss"

  Franklin D. Roosevelt - "Uus kurss"
  demokraat Franklin Delano Roosevelt → lubab maa kriisist välja tuua riigi sekkumise abil:
  UUS KURSS - Roosevelti reformikava
  Inglise majandusteadlase John Meynard Keynesi teooria järgi võis selle nimel tasakaalust välja lasta riigieelarve ning sallida mõõdukat inflatsiooni ehk raha ostujõu langust. selleks Roosevelt:
  1. tõstis makse
  2. suurendas järsult riigivõlga
  3. algatas reforme https://www.youtube.com/watch?v=6bMq9Ek6jnA
 • USA alkoholi keelu lõpp

  Pärast Keelu lõppu 1933. Aastal, organiseeritud kuritegevus oli silmitsi ummikseisuga ja neil oli vaja leida teine tee, kuidas hoida kõrget kasumit, mida nad teenisid ‘20ndatel. Targemad organiseeritud kuritegevuse grupid laienesid teistesse ettevõtmistesse (nt liidud, sanitaaria ja uimastiäri). Need maffiaperekonnad, kes ei läbinud muutuseid, kaotasid ajapikku oma võimu ja nad võeti üle teiste gruppide poolt
 • Mandžukuo Keiser Pu Yi nimetati ametisse

  Jaapan ei lahkunud Mandžuuria aladelt ning kuulutas sinna välja marionetliku Mandžukuo riigi. Selle keisriks sai 1934. aastal Hiina viimane Qingi (mandžu) soost keiser Pu Yi.
 • Itaalia -> Etioopia

  Etioopia oli aafriklaste enda riik, mis oli ühtlasi kristlik ja pika ajalooga keisririik, varasem impeerium tuntud kui Abessiinia. Itaallased olid üritanud juba 19.saj lõpul alistada ning koloniseerida Etioopiat, kuid see ei õnnestunud. 1935. aastal proovisid nad uuesti - tungiti 600 000 mehega Etioopiasse, sõda kuulutamata. Sõditi julmalt ning kasutati ka mürkgaase ning lõpuks said Etioopia keisri Haile Selassie I väed lüüa.
 • Mao Zedong tuleb võimule

  Mao Zedong tuleb võimule
  Kuigi kommunistid suruti Lõuna-Hiinast välja, sooritasid nende väeosad 10 000 km pikkuse niinimetatud looderetke ja rajasid Loode-Hiinas oma tugiala, kus 1935. aastal tuli võimule Mao Zedong. Asudes põhja vaeseimas piirkonnas, saab Mao talupoegadelt suurt toetust. Selles põllumajanduspiirkonnas polnud aga linnatöölisi ega proletariaati, mida Marx pidas revolutsiooni jaoks vajalikuks, seega muutis Mao marksismi seisukohaks, et revolutsioon tuleb talupoegade, mitte linnatööliste poolt.
 • Teljeriikide teke

 • teine Hiina-Jaapani sõda

 • Molotov-Ribbentrop pakt

  Molotov-Ribbentrop pakt
  MRP - mitte kallaletungi luba. Salajases lisaprotokollis on veel kirjas, kuidas nad omavahel Ida-Euroopa jagavad. Poolast idasse on NL oma, lääne poole on kõik SM oma. pildi sisu täpsemalt: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Ribbentrop-Molotov-et.svg/1200px-Ribbentrop-Molotov-et.svg.png
 • Saksamaa tungib kallale Poolale

  Peale hakkab välksõda ehk blitzkrieg. Nad kasutasid soomustehnikat ja tanke, liikudes kiiresti edasi, lüües sellega kiil kaitseliini, kommunikatsiooni ning paneb ringi lukku. Vastased peavad tihedalt muutma sõjaplaane ning taktikat. Poola armee ei olnud nõrk, aga Sm oli suurem. Õhuvägi hävitas poola oma ning edaspidi toetas peale lüket.
 • Period: to

  teine maailmasõda

  osapooled: LIITLASED (USA, UK, Venemaa, Hiina ja nende liitlased) vs TELJERIIGID(Jaapan, Saksamaa, Itaalia ja nende liitlased)
  põhjused: Versailles' süsteemi ebaõnnestumine, Rahvasteliidu läbikukkumine, Järeleandmiste tegemine Sm-le, Molotov-Ribbentropi pakt, jne kokkuvõtvad videod:
  https://www.youtube.com/watch?v=_uk_6vfqwTA (1 osa)
  https://www.youtube.com/watch?v=fo2Rb9h788s (2 osa) Apocalypse - Second World War Documentary (extra nohikutele):
  https://www.youtube.com/watch?v=nLLHyLzHIA0
 • Prantsusmaa ja Inglismaa -> Saksamaale

  Prantsusmaa ja Inglismaa kuulutavad sõja Saksamaale. Kummaline sõda eesti keeles, "sitzkrieg" saksamaal. Prantsusmaa arvab, et sõda on nagu eelmine maailmasõda, kaevavad auke Maugeline liini.
 • NSVL hakkab sõdima Poolaga.

 • Poola alistub

 • Talvesõja algus

  NSVL hakkab ründama Soomet. Hakkab Talvesõda, kestab kuni 1940. aasta märtsini. Võitjat ei ole. Soome pidi territooriumit tagasi andma, aga iseseisvus jääb.
 • Saksamaa ründab Belgiat, Hollandit ja Prantsusmaad

  Maginoti liinist minnakse lihtsalt mööda. Blitzkriegi liigutakse Prantsusmaa põhjaliinini ja pannakse kinni ühendus UK-ga. mängitakse taktikaliselt põhja.
 • Saksamaa jõuab Pariisi

 • Teine Compiègne'i vaherahu

  Sm ja Prantsusmaa sõlmivad rahulepingu. mis on pigem allaandmiseleping.
  Riik jagatakse kaheks põhjaosa jääb Sm okupatsiooni alla, Lõuna-Prantsusmaa jääb vormiliselt iseseisvaks, aga Sm kontrollib seda.
 • USA kuulutab neutraalsuse

  Nad on neutraalsed, aga nad müüvad Inglismaale soodsalt relvasid, rahastavad sõda. toetavad teda.
 • Saksama tungib NSVL kallale

  Võtsid endale 3 sihtmärki: Leningrad, Moskva ja Stalingrad.
  Välksõda toimis nagu Poolas ja Prantsusmaal.
 • Atlandi harta

  Franklin D. Roosevelti ja Winston Churchilli vahel sõlmitud kokkulepe, milles sõnastati sõja eesmärgid ja sõjajärgse maailmakorralduse põhimõtted.
  Atlandi hartas lubati mitte taotleda uusi territooriume ega nõustuda territooriumide muutmisega ning austada rahvaste õigust valida endale ise valitsemisvorm.
 • Period: to

  Moskva lahing

  Teise maailmasõja strateegiline operatsioon
  Septembris alanud pealetungi tulemusena jõudsid Saksa väed detsembri alguseks 25–40 km kaugusele Moskvast. 6. 07. 1941 alanud vastupealetungiga liikus Punaarmee kuni 20. 01. 1942 edasi 100–350 km.
  Moskva lahing oli Saksa sõjaväe esimene suur lüüasaamine Teises maailmasõjas.
 • Pearl Harbori pommitamine

  Pearl Harbori pommitamine
  Jaapan kuulutab USA-le sõja. 7. detsembril 1941 korraldas Jaapani keiserlik merevägi Pearl Harbori mereväebaasile üllatusrünnaku, hävitades suure osa Vaikse Ookeani Laevastikust ja sundides Ameerika Ühendriike astuma Teise maailmasõtta. https://www.youtube.com/watch?v=aYIfGA5QbL0
 • Midway lahing

  Midway lahing
  4.6.1942->6.6.1942
  Jaapan tahtis USA sõjast välja saada, aga Jaapanil kukkus see läbi. Nad ei saanud oma tulemust kätte merelahingus.
  Miks on tähtis? See on pöördepunkt, kus Jaapan hakkas kaotama saari ning kontrolli Vaikse ookeani peal.
 • Period: to

  Stalingradi lahing

  Teise maailmasõja suurimaid strateegilisi operatsioone
  Alustanud rinde lõunaosas pealetungi, jõudsid Saksa väed 23. augustil Stalingradist põhja pool Volgani, tungisid 13. septembril Stalingradi ja vallutasid suurema osa linnast. 19. november asus Punaarmee vastupealetungile, 23. novembril piirati ümber sakslaste 300 000-meheline grupeering. Sm löödi Stalingradist ära, nad ei taastunud sellest kaotusest
  Miks on tähtis? Saksamaale tugev kaotus ja keeras sõjakursi NL poole.
 • Quit India

  Quit India resolutsioon kuulutati välja 8. augustil 1942 ja Gandhi arreteeriti järgmisel päeval. 1942–1943 kestnud liikumine esindas rahvuslaste ägedaimat ülestõusu nende ajaloos. Sellest hetkest peale sai India poliitika kvalitatiivselt uue kuju.
 • El-Alameini lahing

  El-Alameini lahing
  23.10. - 11.11.1942
  Liitlased tegid pärast esimest El Alameini lahingut peale tungi Teljeriikidele, Itaaliale ja Saksamaale. Egiptusest mindi lääne poole tugeva surumisega. Lõpus võitsid liitlased.
  Miks oli tähtis? Lõpetas Itaalia kampaania vallutada Egiptust ja Põhja-Aafrikat. https://raamaturott.fandom.com/et/wiki/Teine_El_Alameini_lahing
 • Kurski lahing

  Kurski lahing
  (ka operatsioon Zitadell)
  4. juuli 1943 – 23. august 1943
  oli lahing Idarindel Teise maailmasõja ajal.
  Saksamaa, olles veel nõrk, arvas, et on võimalik NL peale tungida veel. Aga Venemaa tegi Kurski kaarel tugeva rünnaku Sm vastu.
  Miks oli tähtis? See oli viimane kord, kui Sm läks NL peale. Nõukogude Liidu ülekaalu oli selgelt näha.
 • Teherani konverents

  oli Teise maailmasõja ajal 28. novembrist 1. detsembrini 1943 Iraani pealinnas Teheranis toimunud kolme suurriigi tippkohtumine. Nõukogude Liitu esindas Jossif Stalin, Ameerika Ühendriike Franklin Delano Roosevelt ja Suurbritanniat Winston Churchill.
  Churchill ja Roosevelt andsid Stalinile vabad käed Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia ja Rumeenia okupeerimiseks.
 • Normandia dessant

  Normandia dessant
  kutsutakse 6. juunil 1944 Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Kanada ja teiste liitlasriikide relvajõudude maabumist Saksamaa poolt okupeeritud Normandias. https://www.youtube.com/watch?v=E2UgSQ6u1oU
  dokumentaalfilm nohikutele: https://www.youtube.com/watch?v=3kqxkaUI1s0
 • Jalta konverents

  ehk Krimmi konverents toimus NSV Liidus Krimmis 4. kuni 11. veebruar 1945, kus Nõukogude Liit, Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia jaotasid ära Teise maailmasõja järgse Euroopa ja Aasia.
  Konverentsist võtsid osa riikide delegatsioonid Winston Churchilli, Franklin Delano Roosevelti ja Jossif Stalini juhtimisel.
 • Hitleri surm

  sooritab enesetapu
 • Berliin alistub

  Saksamaa kapituleerub ja lõppeb sõda Euroopas.
 • Potsdami konverents

  17.07-02-08 1945 Potsdam
  Konverentsil arutasid Teise maailmasõja kolm võitjariiki – USA (mida esindas president Harry Truman), NSVL (esimees Jossif Stalin) ja UK (peaminister Winston Churchill, Saksamaa sõjajärgse korraldamise küsimusi, määrasid kindlaks poliitilised ja majanduslikud põhimõtted Saksamaa sõjaaegsete liitlaste kontrollimiseks, saavutasid kokkuleppe anda sõjaroimarid rahvusvahelise kohtu alla ning esitasid Jaapanile ultimaatumi tingimusteta kapituleerumise nõudega.
 • Hiroshima tuumapomm

  USA viskas tuumapommi Hiroshimale
 • Nagasaki tuumapomm

  Linnad hävitati täielikult. See löök sunnib Jaapanit alistuma, muidu USA pommitab edasi. https://www.youtube.com/watch?v=QUvM2uQR1cA
 • Jaapan alistub

 • Period: to

  Hiina kodusõja jätk

  algab uuesti 1946-1949/50
  Hiina Kommunistlik Partei VS Guo Min Tang
  TULEMUS:mõlemad ütlevad, et on õige Hiina; kodusõda pole ikka veel otseselt läbi saanud; “ühe Hiina poliitika” video: https://www.youtube.com/watch?v=jJr3KVM3lBo
 • Trumani doktriin

  Trumani doktriin
  USA president Harry Truman lubas anda majanduslikku ja sõjalist abi neile riikidele, keda ähvardas NSVL poolne ekspansiooni oht https://www.youtube.com/watch?v=3AVhDK1mqh4
 • Period: to

  külm sõda

  osapooled: USA vs Idablokk (NSVL)
  Poliitiline, ideoloogiline ja majanduslik vastasseis kommunistliku idabloki ning lääneriikide vahel.
  „Külm“ kuna otsest sõjategevust ei toimunud. THE COLD WAR - CNN: https://www.youtube.com/watch?v=22KIQ1QNnhE&list=PL3H6z037pboGWTxs3xGP7HRGrQ5dOQdGc
  crash course: https://www.youtube.com/watch?v=y9HjvHZfCUI
  kokkuvõtvad videod:
  https://www.youtube.com/watch?v=I79TpDe3t2g (1 osa)
  https://www.youtube.com/watch?v=OIYy32RuHao (2 osa)
 • Period: to

  Marshalli plaan

  USA jagas Euroopale laiaulatuslikku majanduslikku abi.
  Selle abi eesmärk on siis aidata Euroopa majandusel taastuda nii kiiresti kui võimalik. Et vältida kehvasid majandusolusid, et vasakpoolsuse poole ei pöördudaks. https://www.youtube.com/watch?v=tMXjsVLOznc
 • Period: to

  Berliini blokaad

  rahareform toob kaasa nendes alades majanduse parema arengu ja toimimise. NSVL jaoks halb: tekib kontrast, ida aladel elu halvem
  kuidas survestada lääneriike lahkuma Berliinist?
  NSVL blokeerib maismaa ühendused ning tekib varustuse kriisid
  luuakse õhusild, mis kestis 15 kuud, kuni 1949 sügiseni, kui Stalin lõpetab 1949 blokaadi
  TULEMUS: saksamaa lõheneb lõplikult
  05.1949 Läänes: Saksa Liitvabariik
  10.1949: Idas: Saksa Demokraatlikvabariik https://www.youtube.com/watch?v=nwjFSQCrShM
 • NATO loomine

  NATO loomine
  koondab endasse Usa, Kanada ja euroopa riike.
  Eesmärk: tagada sõjalist kaitset rünnaku eest.
 • Vastastikuse Majandusabi nõukogu loomine

  NSVL endast sõltuvate riikidega vastukaaluks Marshalli plaanile ning Lääne-Euroopa tiheneval koostööle
 • Period: to

  Korea sõda

  osalised: NSVL, USA, Hiina
  probleem: Enne oli Korea Jaapani koloonia. NSVL hõivas Põhja-Korea, USA Lõuna-Korea; kumbki üksteist ei tunnistanud ning tahtsid teist poolt endale
  tulemus:Lõunas loodi Korea Vabariik ja põhjas Korea Rahvademokraatlik Vabariik;1953 sõlmiti vaherahu https://www.youtube.com/watch?v=yxaegqvl4aE
 • Period: to

  Berliini kriis

  osalised: USA, NSVL, Saksamaad
  probleem: Põgenemine kommunistlikult poolelt demokraatlikule poolele. Hallstein tunnistas vaid Saksa Liitvabariiki.
  tulemused: Valmis Berliini müür. Suruti maha, '61 Berliini müür, 1000 hukkunut https://www.britannica.com/event/Berlin-crisis-of-1961
 • VLO loomine

  VLO loomine
  Varssavi lepingu organisatsioon e. Varssavi pakt
  Liikmed: Albaania, Bulgaaria, NSVL, Poola, Rumeenia, SDV, Tšehhoslovakkia, Ungari
  loodi Vastukaaluks NATOle
 • Hruštšovi “sula perioodi” algus

  Hruštšovi “sula perioodi” algus
  Peale Hruštšovi kõnet NLKP XX kongressil, mil ta paljastas Jossif Stalini isikukultuse, sai alguse “sula periood”. Kuigi totalitaarne režiim säilis, siis püüdis ta reformidega parandada rahva elutingimusi ja materiaalset olukorda. Nt lasti Gulagist inimesi vabaks, lõdvendati kultuurilisi tsensuure jne. video: https://www.youtube.com/watch?v=FSwcLmyMSFA
 • Ungari ülestõus

  Ungari ülestõus
  Kremli juhtkond otsustas Ungari sõjaliselt okupeerida. Ungari astus VLOst välja. NSV okupeeris Ungari. Relvakokkupõrked kestsid 2 kuud, hukkus tuhandeid.
  Lääneriigid talle appi ei läinud. Järgnesid massirepressioonid, 200 000 inimest põgenes kodumaalt. Võimud tegid küll ka mõningasi järeleandmisi. video: https://www.youtube.com/watch?v=IPXi4DDLqLo
 • Period: to

  Suessi kriis

  oli sõjaväeline rünnak Egiptusele Suurbritannia, Prantsusmaa ja Iisraeli poolt. Suessi kriis oli pöördepunktiks Lähis-Idas, sest selle tagajärjel kahanes seal tugevalt Suurbritannia ja Prantsusmaa mõju ning ilmnesid USA ja NSV Liidu huvid. Samal ajal suurenes aga NSV Liidu autoriteet Lähis-Idas. video: https://www.youtube.com/watch?v=xICnObSHU0M
 • Period: to

  Vietnami sõda

  Vietnamis toimunud sõjategevus mille tulemusena rajati Vietnami Sotsialistlik Vabariik.
  Ameerika Ühendriikide Kongress andis presidendile loa viia väed Vietnami. Tõukeks sai Tonkingi lahe intsident. USA Kongress võttis vastu otsuse, millega lubati presidendil rakendada Indo-Hiinas USA sõjaväeüksusi.P-V ja L-V tülis, USA L-V poolele video: https://www.youtube.com/watch?v=FtfLCmE2a18
 • Brežnevi võimuletulek - stagnatsiooni algus

  Brežnevi võimuletulek - stagnatsiooni algus
  Hruštšovi poliitika kujunes ebajärjekindlaks ja loogikavastaseks, mille tagajärjel teravnes Nõukogude Liidus majanduskriis: toidukaup oli otsakorral, järjekorrad kilomeetrite pikkused. Kuna parteifunktsionärid hakkasid kartma mässu ja muretsesid enda heaolu pärast, siis kõrvaldati Hruštšov tema äraoleku ajal ametist ning asemele tuli Leonid Brežnev.
 • Praha kevad

  Praha kevad
  oli liberaliseerimisperiood Tšehhoslovakkias 1968. aasta jaanuarist augustini
  Dubček tahtis inimnäolist sotsialismi, NLKP otsustab veretu ülestõusu maha suruda video: https://www.youtube.com/watch?v=WNYVJjyoqWQ
 • Pingelõdvenduse algus

  Pingelõdvenduse algus
  1970ndate alguses hakkas levima seisukoht, et kommunistliku süsteemi kukutamiseks puudub Läänel jõud ning tuleb õppida sellega koos eksisteerima. esitlus: https://www.slideshare.net/sear/12-kl-kordamine-pingeldvendusvastaseisu-lpp-7614655
  video: https://www.youtube.com/watch?v=1Sk43l3RNss
 • Helsingi lõppakt

  Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverents
  Helsingi lõppaktiga tunnustati olemasolevaid piire Euroopas ja lepiti kokku majandus-, teaduse-, tehnika- ja keskkonnaalases koostöös, sh ka humanitaarküsimustes (inimõigused)
 • Period: to

  Afganistani sõda

  Detsembris viis NSVL oma väed Afganistani, sõda algas. Sissid said abi USAlt , Suurbritannialt, Pakistanilt, Hiinalt. NSVL ei saanud nende maid kõigele vaatamata. Sõda läks maksma 80 miljardit USA dollarit. NSVL süvenes majanduskriis. 1989 tõi NSVL oma väed sealt ära video: https://www.youtube.com/watch?v=FDQLHFBp4aM
 • Olümpiamängud Moskvas

  Olümpiamängud Moskvas
  vastastikune boikoteerimine Afganistaani sõja tõttu
 • Period: to

  gerontokraatia valitsemine

  Nõukogude Liidu valitsus- ja parteitegelased olid peamiselt vanemad inimesed, keskmiseks vanuseks u 70. Riigis olulisi muutusi teha ei tahetud. Sellele vastukaaluks kujunesid dissidendid ehk teisitimõtlejad.
 • Mihhail Gorbatšovi võimuletulek

  Mihhail Gorbatšovi võimuletulek
  Eelnenud gerontokraatiaga võrreldes oli Gorbatšov noor mees: 54-aastane.
  Ta nägi ette olulisi muutusi ja sai aru, et suurim probleem peitub plaanimajanduses. Hakkas pihta perestroika ehk uuendamine, mille eesmärk oli tuua riik välja majanduskriisist. tekst: http://www.teadmus.ee/andmed/1702122125066/sotsialismileeri-lagunemine-k%C3%BClma-s%C3%B5ja-l%C3%B5pp-maailm-p%C3%A4rast-k%C3%BClma-s%C3%B5da
 • Fosforiidisõda

  Fosforiidisõda
  Peale saatesarjas “Panda” ilmunud plaane hakata Eestis fosforiiti kaevandama, said eestlased aru, et nende eest hoiti kõike saladuses. Sellele järgnes protestilaine: saadeti telesaatele ja teistele massiteabevahenditele tuhandeid kirju, peeti koosolekuid ning korraldati meeleavaldusi. Avalikkuse survel saavutati lõpuks kokkulepe, et kaevanduse projektsioon peatatakse. tekst: http://www.estonica.org/et/Fosforiidis%C3%B5da/
 • Period: to

  Laulev revolutsioon

  Balti riikides toimunud ühiskondlik-poliitilised sündmused, mis kaasnesid perestroika ja glasnostiga. Sel perioodil julgeti luua, laulda eesti keelseid lugusid ning toodi jälle Eesti lipp avalikult välja. https://www.youtube.com/watch?v=Wz44Q9_34-4
 • Hirvepargi miiting

  Hirvepargi miiting
  Lätis toimunud meeleavaldusel otsustati korraldada kolmes Balti pealinnas 23. augustil järgmine meeleavaldus. Paluti avalikult luba MRP meeleavalduseks ning see ka saadi, mis tõi kokku üllatavalt palju rahvast. See kohutas tagantjärgi võime, nii et otsustati saata Tiit Madisson (miitingu vastutaja) maalt välja Rootsi, kuid see ei aidanud, sest vabadusliikumine oli saanud hoo sisse. video: https://www.youtube.com/watch?v=XRWI7bwimF0
 • IME (Isemajandav Eesti)

  IME (Isemajandav Eesti)
  Võeti vastu seadus, millega viidi Eesti NSV täielikult isemajandamisele üle. Sellele järgnenud Loomeliitude ühispleenumit peetakse Laulva revolutsiooni alguseks.
 • Balti kett

  Balti kett
  Moskva mõjutamise eesmärgil korraldati Balti rahvarinde initsiatiivil Balti kett, mille eesmärgiks oli ka demonstreerida Baltimaade vabadustahet ja juhtida tähelepanu MRP-le, mille salaprotokollid võimaldasid neid okupeerida ning annekteerida. tekst: http://www.thebalticway.eu/et/ajalugu/
 • MRP kehtetuks tunnistamine

  NSV Liidu Rahvasaadikute Kongress tunnistas MRP õigustühiseks ja kehtetuks
 • eesti taasiseseisvumine

  Otsus võeti vastu Eesti Komiteega kooskõlastatult Eesti Vabariigi Ülemnõukogu istungil 20. augustil 1991.