Οι μαθηματικοί του Μεσαιωνικού ελληνισμού- Πρώιμη Περίοδος

Timeline created by alafogianc
In History
 • 300

  Ανατόλιος

  Ανατόλιος
  επίσκοπος Λαοδικείας, μαθηματικός.
 • 370

  Συνέσιος

  Συνέσιος
  Επίσκοπος Πτολεμαίδος. Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, χαρακτηριστικός εκπρό­σωπος του αρχαίου κόσμου στην μεταβατική περίο­δο της τελικής επικρατήσεως του χριστιανισμού στην Αίγυπτο. .
 • 400

  Μαρκιανός ο Ηρακλιώτης

  Μαρκιανός ο Ηρακλιώτης
  Έλληνας γεωγράφος από την Ηράκλεια του Πόντου, διασωθέντα αποσπάσματα έργων του μαρτυρούν σωστές γνώσεις μαθηματικής γεωγραφίας.
 • 410

  Πρόκλος ο Λύκειος

  Πρόκλος ο Λύκειος
  Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, μαθηματικός και αστρονόμος.
 • 500

  Αμμώνιος

  Αμμώνιος
  Νεοπλατωνικός φιλόσοφος αστρονόμος και σχολιαστής.